Zwerfafval

Ons doel is dat de Hoeksche Waard in 2030 vrij is van zwerfafval. Want zwerfafval is niet alleen een rommelig gezicht, het zorgt ook voor een onveilig gevoel en is schadelijk voor planten en dieren. Waar zwerfafval ligt, volgt snel meer. Het is dus belangrijk dat we zoveel mogelijk zwerfafval voorkomen en, als het er dan helaas toch ligt, het zo snel mogelijk wordt opgeruimd. 

Zo’n 15% tot 40% van het afval, vaak plastic, komt in de zee terecht. Het klontert daar samen tot een grote vuilnishoop en wanneer het uiteenvalt in microplastics scheidt het giftige stoffen uit. Aangezien Hoeksche Waard in de rivierendelta ligt, kunnen wij bij uitstek voorkomen dat er nog meer plastic in de zee komt. De productie, maar ook recycling van plastic zorgen voor veel CO2 uitstoot  In Hoeksche Waard werken we aan minder wegwerpverpakkingen en het stimuleren van hergebruik. Daarnaast zetten we in op het stimuleren en faciliteren van het opruimen van zwerfafval. 

Gemeente Hoeksche Waard is partner in de Schone Rivieren Alliantie. Wij steunen de ambitie van Schone Rivieren: plasticvrije rivieren in Nederland in 2030. Wij dragen actief bij aan oplossingen om dit te bereiken en roepen met Schone Rivieren op tot dringende acties, die zorgen voor een grondige aanpak bij de bron:  

  1. Het reduceren van de productie en consumptie van plastic. 
  2. Het herontwerpen van plastic producten ten behoeve van hergebruik en recycling. 
  3. Het verbeteren van lokaal, regionaal en landelijk beleid ten aanzien van plastic vervuiling.  

Schone Rivieren is een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Met duizenden vrijwilligers brengen zij de plasticvervuiling in Nederland in kaart, ruimen het op en pakken het probleem aan bij de bron. Op de website van Schone Rivieren staat meer informatie over de activiteiten en acties van Schone Rivieren.