Terug naar het overzicht

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ingegaan

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Dat brengt veranderingen met zich mee. Onder meer in de vergunningverlening. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een dakkapel, het kappen van een boom of het starten van een horecabedrijf.

Nieuw Omgevingsloket voor vergunningaanvragen

Vanaf 1 januari is er een nieuw Omgevingsloket. U dient uw aanvragen in via dat loket. Als u nog niet weet of u een vergunning nodig heeft, kunt u in het Omgevingsloket eerst een vergunningcheck doen. Als u voor 1 januari 2024 een aanvraag heeft ingediend en u wilt deze nog aanvullen, kan dat tot 1 juli 2024 in het oude Omgevingsloket.

Voor initiatiefnemers is het mogelijk hun aanvraag voor te bespreken met een medewerker van de gemeente. Hiervoor dient u in het Omgevingsloket een conceptverzoek in. Aan zo’n gesprek zijn wel kosten verbonden, de zogenoemde leges. Die worden later verrekend als u uw aanvraag indient en het plan hetzelfde is als het plan dat u heeft voorbesproken.

Heeft u een plan? Bespreek het met uw omgeving

De Omgevingswet moedigt u aan om uw plan te bespreken met uw omgeving (participatie). Dit is meestal niet verplicht maar vaak wel verstandig. Op het aanvraagformulier voor een vergunning moet u aangeven of u aan participatie heeft gedaan. Om u op weg te helpen bij participatie is er de handreiking participatie. Hierin vindt u praktische tips hoe u participatie kunt aanpakken.

Wijzigingen bij milieuactiviteiten

Voor het bedrijfsleven brengen de Omgevingswet en de Wkb ook de nodige veranderingen met zich mee. Zeker als u milieuactiviteiten of bouwactiviteiten uitvoert. Lees meer over de Omgevingswet voor bedrijven via Omgevingswet voor ondernemers.

Heeft u een kwaliteitsborger nodig vanuit de Wet kwaliteitsborging (Wkb)?

Als u iets wilt gaan (ver)bouwen is het goed om er rekening mee te houden dat u vanaf 1 januari mogelijk een kwaliteitsborger moet inschakelen. Dit brengt kosten met zich mee. Lees meer over de Wkb op de website.