Klacht of vraag over wegwerkzaamheden

Binnen de bebouwde kom


Of bel ons via 14 0186 / 088 – 647 36 47.
Buiten kantooruren belt u voor spoedgevallen onze storingsdienst via 088 – 647 17 50. Spoedgevallen zijn zaken die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag. Denk bijvoorbeeld aan situaties of calamiteiten die overlast geven of een gevaar opleveren voor de directe omgeving.

Provinciale wegen buiten de bebouwde kom

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de provinciale wegen N217, N487, N488, N489 en N491. U kunt de provincie bereiken via telefoonnummer 070 – 441 66 22 of via e-mail zuidholland@pzh.nl.

Overige wegen buiten de bebouwde kom

De overige wegen buiten de bebouwde kom worden beheerd door het Waterschap. Het Waterschap is bereikbaar via telefoonnummer 0900 – 200 50 05 (lokaal tarief) en via e-mail 2005005@wshd.nl.