Wie mogen er stemmen?

Om te mogen stemmen voor het Europees Parlement moeten inwoners van gemeente Hoeksche Waard op 23 april 2024 de Nederlandse nationaliteit hebben, 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Als u in gemeente Hoeksche Waard woont, geen Nederlander bent, maar wel de nationaliteit heeft van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), dan mag u stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Gaat u in Nederland stemmen? Dan kiest u voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. U moet wel kiezen: 2 keer stemmen mag niet.

Wat heb ik nodig om te kunnen stemmen?

U hebt uw stempas en uw identiteitsdocument nodig om te kunnen stemmen. Een identiteitsdocument kan zijn uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of ander EU-land. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. U kunt zich ook identificeren met uw Nederlandse verblijfsdocument.

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezing.  Is uw identiteitsbewijs verlopen voor 7 juni 2019? Dan is het niet geldig voor deze verkiezingen en kunt u het niet gebruiken als u wilt stemmen.