Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen (volmacht)?

U mag iemand machtigen om voor u te stemmen. Dat kan met een onderhandse volmacht of een schriftelijke volmacht. De persoon die voor u gaat stemmen mag maximaal 2 volmachten aannemen.

Een onderhandse volmacht hoeft u niet van tevoren aan te vragen. Deze volmacht kunt u regelen tot op de dag van de verkiezingen. U mag deze machtiging niet op het stembureau zelf invullen. Dit moet u dus vooraf (bijvoorbeeld thuis) regelen.

Zo werkt het:

  • Op de achterkant van uw stempas staat een ‘volmachtbewijs’.
  • U vult de naam in van de persoon die u wilt machtigen. U zet beiden uw handtekening.
  • De persoon die u machtigt zet ook een handtekening.
  • U geeft de gemachtigde op de dag van de verkiezing uw identiteitsbewijs mee of een kopie daarvan. Dat mag ook een foto op een mobiele telefoon of tablet zijn.
  • De gemachtigde laat uw identiteitsbewijs (of de kopie of foto daarvan) op het stembureau zien.
  • Een volmachtstem wordt altijd gelijk met de eigen stem uitgebracht.

Bij een schriftelijke volmacht krijgt de persoon die voor u gaat stemmen per post een volmachtbewijs toegestuurd.

Uw aanvraag moet uiterlijk maandag 3 juni bij de gemeente binnen zijn. Hierna kunt u alleen een onderhandse volmacht geven.  

Wij ontvangen uw aanvraag het liefst digitaal. Bij deze digitale aanvraag voegt u een ingevuld formulier Model G-2 toe als bijlage.

Gebruik dan het formulier om bij volmacht te stemmen. U kunt het formulier inleveren, mailen of opsturen. Het formulier moet uiterlijk maandag 3 juni bij de gemeente binnen zijn.

Inleveren

lever het formulier in op het gemeentehuis Maasdam of Oud-Beijerland. U kunt hiervoor binnenlopen tijdens de openingstijden van deze servicepunten.

Let op: houd rekening met extra wachttijd. Op dit moment is het namelijk extra druk door het aanvragen van reisdocumenten.

Mailen

Scan het formulier in en mail dit naar: info@gemeentehw.nl.  

Opsturen

Stuur het formulier naar:
Gemeente Hoeksche Waard
team Publiekszaken
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland