Verkiezingsborden deelnemende partijen

Gemeente Hoeksche Waard plaatst bij de Verkiezingen Europees Parlement geen verkiezingsborden. Politieke partijen (en stichtingen) mogen zelf gedurende 4 weken voor de verkiezingsdatum sandwich- of driehoeksborden plaatsen. Deze borden kunnen op grondniveau om lantaarnpalen worden bevestigd in de hele Hoeksche Waard. De verkeersveiligheid mag hierbij niet in gevaar komen (bijvoorbeeld een bord dat verkeersdeelnemers gedeeltelijk het zicht ontneemt op een kruispunt). 

Voor het plaatsen van de borden hoeft geen vergunning worden aangevraagd of leges worden betaald. De partij moet er zelf voor zorgen dat de borden binnen een week na de verkiezingsdatum worden verwijderd. Zijn de borden een week na de verkiezingen nog niet weggehaald? Dan worden ze door medewerkers van de gemeente verwijderd. Eventuele kosten hiervan kunnen worden doorberekend. 

Uiteraard kunnen daarnaast andere mogelijkheden voor publicatie worden benut. Denk hierbij aan huis-aan-huis-flyers, (social) media en bekendmakingen in ‘Het Kompas’. De keuze is aan de partij zelf om hier al dan niet actief in te zijn.