Hoe worden stembureauleden ingedeeld?

Bestaande stembureauleden krijgen in maart een e-mail met de vraag om in het verkiezingssysteem de beschikbaarheid door te geven. In het verkiezingssysteem kan ook een voorkeur voor een dorp doorgegeven worden (maximaal 3). We doen ons best om iedereen op de opgegeven voorkeur in te delen. Het komt soms voor dat er meer aanmeldingen dan aangeboden functies zijn voor een bepaald dorp. Dit kan dan betekenen dat iemand toch in een ander dorp ingedeeld wordt. Het opgeven van voorkeur voor andere stembureauleden bij de opmerkingen heeft daarom geen nut. Door het veranderen van de indeling kan het zijn, dat de samenstelling van het stembureau niet hetzelfde is als tijdens de vorige verkiezingen. Wij vragen hiervoor uw begrip.  

Ingedeelde stembureauleden

Als de aanmeldtermijn verstreken is volgt de voorlopige indeling. De ingedeelde personen ontvangen een e-mail met aanvullende informatie. Om definitief ingedeeld te worden moeten zij de e-learning met positief resultaat afronden. Meer informatie hierover staat bij ‘Hoe zit het met de e-learning?’. We verwachten in mei de definitieve indeling bekend te kunnen maken. Dit wordt dan alleen naar de personen verstuurd die definitief ingedeeld zijn.  

(Nog) Niet ingedeelde stembureauleden

De personen die op het moment van voorlopige indeling (nog) niet zijn ingedeeld krijgen hierover een e-mail. Het komt regelmatig voor dat er tussen het moment van voorlopige indeling en verkiezingsdag afmeldingen gedaan worden. Op dat moment nemen wij contact op met niet ingedeelde personen om te vragen of men nog beschikbaar is. Zo kan het zijn dat men alsnog ingedeeld worden. Hiervoor is ook een positief resultaat van de e-learning verplicht.