Inzage milieuvergunningen

Voor vergunningen vanuit de Omgevingsdienst (OZHZ) geldt per 1 juli 2023 een digitale terinzagelegging. Het gaat om vergunningen die worden verleend via de uitgebreide Awb procedure van afdeling 3.4, bijvoorbeeld milieuvergunningen. De digitale terinzagelegging geldt voor een periode van 6 weken. Deze periode gaat in na de datum van publicatie.

De stukken liggen ter inzage tot 25 juli 2024.

De stukken liggen ter inzage tot 20 augustus 2024.