Inzage Omgevingswet publicaties

Op deze pagina vindt u (ontwerp)omgevingsvergunningen waarover besloten wordt via de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure via afdeling 3.4 van de Awb en voor een periode van 6 weken digitaal ter inzage gelegd worden. Ook treft u hier de bijlagen bij een (ontwerp) wijziging van het omgevingsplan.

De stukken liggen ter inzage tot 28 augustus 2024.

De stukken liggen ter inzage tot 28 augustus 2024.