De laatste Woo-verzoeken

Op deze pagina vindt u de Woo-verzoeken van de Hoeksche Waard.

Woo-verzoek over APPM facturen

Z.22.180663

Verzoeker vraagt om informatie openbaar te maken over de door APPM gestuurde facturen van het Rapport Verbetering infrastructuur HWZW.

Woo-verzoek over de Laan van Heemstede

Z.22.180661

Verzoeker vraagt om informatie openbaar te maken over een extern juridisch advies over het bestemmingsplan Laan van Heemstede.

Woo-verzoek over de Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes

Z.22.179.720

Verzoeker vraagt om informatie openbaar te maken over de Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes.

Woo-verzoek over de inwerkingtreding van straatnaambesluiten

Z.22.177041

Verzoeker vraagt om informatie openbaar te maken over de datum van inwerkingtreding van straatnaambesluiten en de wijze waarop voldaan wordt aan de formele en materiele eisen van de Algemene wet bestuursrecht.

Woo-verzoek over de sloop van de wijk Oosterse Gorzen in Oud-Beijerland

Z.22.164242

Verzoeker vraagt om inzage in alle correspondentie die gerelateerd is aan de plannen voor renovatie dan wel sloop(meldingen) voor de wijk Oosterse Gorzen in Oud-Beijerland.

Woo-verzoek over de kwalitatieve verplichting van de Perengaard (oneven) in Nieuw-Beijerland

Z.22.169714

Verzoeker vraagt om inzage in de schriftelijke stukken die hebben geleid tot het opnemen van een kwalitatieve verplichting voor de inrichting van het talud in de koopaktes van de Perengaard (oneven) in Nieuw-Beijerland.

Woo-verzoek over de woningbouw in de gebieden nabij de Admiraal Ruyterstraat 58-b – 58o, 48, Abel Tasmanstraat 2 – 4 en Karel Doormanstraat 63 in Oud-Beijerland

Z.22.171624

Verzoeker vraagt om inzage in de stukken en communicatie over de woningbouw in de gebieden nabij de Admiraal Ruyterstraat 58-b – 58o, 48, Abel Tasmanstraat 2 – 4 en Karel Doormanstraat 63 in Oud-Beijerland.

Woo-verzoek over het handhavingsverzoek op de percelen PTH E 116 en MDM G 508

Z.22.164112

Verzoeker vraagt om inzage in informatie over het handhavingsverzoek van illegale opstallen op de percelen PTH E 116 en MDM G 508.

Woo-verzoek over de Munnikendijk te Westmaas

Z.22.170957

Verzoeker vraagt om beschikbare informatie omtrent eventuele ongevallen aan de Munnikendijk.

Woo-verzoek over de risicoanalyse planschade inzake de aanleg van windpark Oude Maas.

Z.22.171662

Verzoeker vraagt om informatie over de risicoanalyse planschade inzake de aanleg van windpark Oude Maas.

Woo-verzoek over het plan Scheepmakershaven te Oud-Beijerland

Z.22.168929

Verzoeker vraagt om informatie over het plan Scheepmakershaven te Oud-Beijerland.

Woo-verzoek over ontsluitingsvariant Zuidwestelijk deel van de Hoeksche Waard

Z.22.169609

Verzoeker vraagt om informatie over een ontsluitingsvariant van het Zuidwestelijk deel van de Hoeksche Waard, namelijk via de Gebrokendijk te Goudswaard.

Woo-verzoek over voetbalvereniging Zinkwegse Boys

Z.22.166288

Verzoeker vraagt om informatie over de aanleg van speelvoorzieningen, extra kleedkamers, vergroting van het parkeerterrein en een gesprek met een omwonende.

Woo-verzoek over Tijdelijke Woonunit Beneden Molendijk Numansdorp

Z.22.160938

Verzoeker vraagt om informatie over het verlenen van een omgevingsvergunning voor een tijdelijke woonunit op de Beneden Molendijk in Numansdorp.

Woo-verzoek over ontsluitingsvariant Zuidwestelijk deel van de Hoeksche Waard

Z.22.16441

Verzoeker vraagt om informatie over een ontsluitingsvariant van het Zuidwestelijk deel van de Hoeksche Waard, namelijk via de Bosweg.

Woo-verzoek over Ooststraat 76-82 te Oud-Beijerland

Z/22/159877

Verzoeker(s) vragen om alle beraadslaging/communicatie met betrekking tot de verleende omgevingsvergunning betreffende Ooststraat 76-82 te Oud-Beijerland.

Woo-verzoek over Tijdelijke Woonunit Beneden Molendijk Numansdorp

Z.22.165038

Verzoeker vraagt om drie documenten met betrekking tot het plaatsen van een tijdelijke woonunit op de Beneden Molendijk in Numandorp.

Woo-verzoek over voetbalvereniging Zinkwegse Boys

Z.22.156514

Verzoeker vraagt om informatie over evenementen, exploitatievergunning, kunstgrasveld en verlichting van voetbalvereniging Zinkwegse Boys.

Woo-verzoek over Derde Kruisweg 1 te 's-Gravendeel en Derde Kruisweg ongenummerd te Strijen

Z.22.144855

Verzoeker vraagt om verschillende documenten met betrekking tot de Derde Kruisweg 1 te ‘s-Gravendeel en Derde Kruisweg ongenummerd te Strijen.

Woo-verzoek over vrachtverkeer Rustenburgstraat in Puttershoek

Z.22.147154

Verzoeker vraagt om de metingen V85 (team verkeer), het adviesrapport van de bouwkundige staat van de dijk en de geanonimiseerde inbreng van buurtbewoners op voorgenomen werkzaamheden (januari 2022).

Woo-verzoek over het voornemen om twee objecten in Zuid-Beijerland aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Z.22.151817

Verzoeker vraag om inzage in alle informatie die betrekking heeft op het voornemen om de objecten aan de Dorpsstraat 181 en 185 in Zuid-Beijerland aan te merken als gemeentelijk monument.