Door de oorlog in Oekraïne zijn er vele miljoenen mensen op de vlucht. Vluchtelingen uit Oekraïne die naar de Hoeksche Waard komen willen we zo goed mogelijk opvangen.

In de 29 maart 2022 geopende locatie in Piershil hebben de 125 bewoners inmiddels hun draai gevonden. En sinds 13 september 2022 worden ook in de opvanglocatie in Strijen Oekraïners opgevangen. Daar is plek voor ongeveer 140 tijdelijke bewoners. Daarnaast vangen verschillende gastgezinnen in de Hoeksche Waard Oekraïense vluchtelingen op in hun huis.

Opvangplekken blijven nodig

Niemand weet hoe lang de oorlog tussen Oekraïne en Rusland nog duurt. We weten ook nog niet wanneer de mensen, die gevlucht zijn voor de oorlog, terug kunnen naar huis. De wederopbouw van het land heeft tijd nodig. De verwachting is dat er door de aanhoudende bombardementen meer vluchtelingen naar Nederland komen. In december 2022 heeft het Rijk gemeenten gevraagd meer opvangplekken te realiseren. De afgelopen maanden heeft gemeente Hoeksche Waard in beeld gebracht wat de mogelijkheden zijn voor onze gemeente. Dit heeft geleid tot de keuze om tijdelijke woonunits te plaatsen op het terrein van het voormalige gemeentehuis in Strijen. Deze uitbreiding biedt plek voor maximaal 100 mensen. De huidige opvangplekken in de voormalige gemeentehuizen in Strijen en Piershil blijven in ieder geval beschikbaar tot en met eind 2023.

Mogelijk is het nodig die periode te verlengen, wanneer opvang nog langer nodig is. 

Informatie voor gastgezinnen, vrijwilligers en geïnteresseerden

Vanuit gemeente Hoeksche Waard versturen wij regelmatig een nieuwsbrief met daarin praktische informatie, handige links en actuele ontwikkelingen rondom de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Verhuizen naar Nederland

Als u in Nederland komt wonen moet u zich bij uw woongemeente inschrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.

Verblijft u in de gemeentelijke opvanglocatie?

Dan wordt u via de locatiemanager aangemeld bij de gemeente. Er wordt voor u een afspraak gemaakt. De medewerkers van de gemeente komen naar de opvanglocatie om de documenten voor uw registratie in de basisregistratie personen (BRP) in ontvangst te nemen en uw inschrijvingsdossier compleet te maken.

Bent u opgevangen bij een particulier?

Dan kunt u de gemeente bellen om een afspraak te maken.
Deze afspraken vinden plaats bij ons servicepunt in Oud-Beijerland. Als uw partner en kinderen ook in Nederland komen wonen, moeten zij met u meekomen.
Ook de persoon waar u verblijft moet meekomen. Deze moet schriftelijk verklaren dat u daar verblijft. En deze persoon krijgt ook informatie over de rol van de gemeente bij particuliere opvang.

Wat neem ik mee?

 • Voor de inschrijving in de basisregistratie heeft de gemeente een Oekraïens paspoort van u nodig met een Engelse vertaling. Heeft u dat niet? Dan vragen we om een certificaat van de Oekraïense ambassade in Den Haag.
 • Documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Door de situatie in Oekraïne zijn er op dit moment geen extra eisen waaraan deze documenten moeten voldoen. Ze worden voornamelijk gebruikt ter controle van uw persoonsgegevens en de gegevens van uw gezin.
 • Als u niet de Oekraïense nationaliteit bezit, dan moet u ook het volgende meenemen naar uw afspraak:
  – Uw paspoort (voor vaststellen van uw identiteit en nationaliteit )
  – Uw Oekraïense verblijfsvergunning. Deze verblijfsvergunning moet geldig zijn op 23 februari 2022.
 • Wanneer u niet in de gemeentelijke opvang verblijft, dan hebben wij ook een schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner van dat adres nodig. Deze persoon komt ook mee bij uw afspraak.

Wanneer ben ik ingeschreven?

 • Bij de eerste keer inschrijven in Nederland ontvangt u binnen 4 weken bericht over uw inschrijving en uw burgerservicenummer (BSN).
 • Bij een hervestiging (u heeft al eerder in Nederland ingeschreven gestaan) ontvangt u binnen 5 werkdagen bericht over uw inschrijving.

Wat staat er in de Basisregistratie Personen (BRP) en waar worden mijn gegevens voor gebruikt?

Op de website van de rijksoverheid kunt u een brochure downloaden waarin u onder andere leest welke persoonsgegevens er zoal in de Basisregistratie Personen (BRP) staan en waar ze voor gebruikt worden. Deze brochure is in verschillende talen te downloaden via de website van de Rijksoverheid.

Op de website van de Rijksoverheid staan ook de rechten en verplichtingen van burgers op een rij (alleen in het Nederlands).

Langer veilig onderdak in bestaande opvanglocaties 

In de voormalige gemeentehuizen in Piershil en Strijen worden op dit moment ongeveer 265 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Vanaf het begin is de opvang in beide dorpen goed en harmonieus verlopen. Het college is van plan om deze bestaande opvanglocaties in ieder geval open te laten blijven tot eind van dit jaar. Zo bieden wij de huidige en nieuwe bewoners langer een veilig onderdak.  

Er is voor gekozen om geen extra plekken te maken in de bestaande gebouwen die we nu als opvanglocatie gebruiken. De huidige bewoners hebben daar voldoende, maar toch beperkte leefruimte. Bovendien leidt de oorlogssituatie in hun thuisland tot spanningen. Meer mensen die niet tot hetzelfde gezin behoren op 1 kamer plaatsen is gezien de omstandigheden niet wenselijk. De opvanglocaties blijven ingericht voor hetzelfde aantal personen als nu. 

Tijdelijke woonunits op terrein opvanglocatie in Strijen 

Extra opvangplekken wil het college dus maken door meer ruimte te realiseren. Dit kan door op het terrein van de opvanglocatie in Strijen extra opvangplekken te maken in tijdelijke woonunits. Er is voor deze locatie gekozen, omdat daar de meeste ruimte is om ze te plaatsen.  

Er wordt een vergunning aangevraagd om tijdelijke woonunits te plaatsen op het terrein van de opvanglocatie in Strijen. De komende periode worden de woonunits daar geplaatst. De locatie is naar verwachting aan het einde van de zomer gereed. We plaatsen units die voor langere tijd kunnen blijven staan. Het is nog niet bekend hoe lang opvang nodig is. Daarom is van tevoren gekozen voor units van een behoorlijke kwaliteit.

We hopen en verwachten dat de opvang in deze woonunits net zo succesvol verloopt als de opvang in de voormalige gemeentehuizen van Piershil en Strijen.

De gemeenteraad is over deze plannen geïnformeerd met een informatiebrief.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft het Rijk elke gemeente gevraagd om opvangplekken beschikbaar te stellen. De gemeenten moeten zelf de opvang en alles wat daarbij hoort regelen. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) coördineert de opvang van Oekraïense vluchtelingen in deze regio.

Gemeente Hoeksche Waard heeft voor verschillende locaties in de Hoeksche Waard onderzocht of ze geschikt te maken zijn voor opvang. De voorkeur gaat uit naar een opvanglocatie waar mensen voor wat langere tijd kunnen blijven, dus geen noodopvang in de vorm van ‘veldbedjes in een sporthal’.

Op 9 maart 2022 gaven wij meerdere locaties door aan de Veiligheidsregio ZHZ (VRZH), onder andere het voormalige gemeentehuis in Piershil. Gekeken werd vooral naar locaties die op (relatief) korte termijn of per direct beschikbaar en inzetbaar zijn.

Piershil en Strijen

De opvanglocatie in Piershil is 29 maart 2022 geopend. Later in het jaar vroeg het Rijk aan de veiligheidsregio’s om extra plekken in te richten. Uit onderzoek bleek het voormalige gemeentehuis in Strijen geschikt. Op 13 september is ook deze opvanglocatie geopend. Er is hard gewerkt om de voormalige gemeentehuizen waar nodig aan te passen en in te richten. Beide dorpen waren zeer bereid om vluchtelingen op te vangen. Er werd en wordt veel hulp geboden. Omliggende bedrijven en inwoners zijn steeds over de voorbereidingen en voortgang geïnformeerd.

Op dit moment worden ongeveer 125 vluchtelingen opgevangen in het voormalige gemeentehuis in Piershil. Het zijn vooral vrouwen en kinderen uit het oosten van Oekraïne. Medewerkers en vrijwilligers begeleiden de bewoners en beantwoorden vragen. De bewoners mogen uiteraard gaan en staan waar zij willen. 

De kamers zijn zo ingericht dat er 3 of 4 personen op 1 kamer kunnen slapen. Op het parkeerterrein achter het gebouw zijn units geplaatst met sanitaire voorzieningen. De keukens stonden eerst ook op het terrein, maar zijn inmiddels naar binnen verplaatst.

Peuters van 2 en 3 jaar kunnen voor een dagdeel naar de peuterspeelzaal. In gebouw De Wurf (naast de opvanglocatie) zorgt de Hoeksche School voor het onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 11 jaar.  Leerlingen van 12 tot en met 17 jaar gaan naar de Internationale Schakelklas van het Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht. 

Op dit moment worden ongeveer 140 vluchtelingen opgevangen in het voormalige gemeentehuis in Strijen.Medewerkers en vrijwilligers begeleiden de bewoners en beantwoorden vragen. De bewoners mogen uiteraard gaan en staan waar zij willen. 

Er zijn keukenblokjes in een centrale ruimte geplaatst waar de Oekraïners zelf kunnen koken. Ook de sanitaire voorzieningen hebben binnen een plekje gekregen. Peuters van 2 en 3 jaar kunnen voor een dagdeel naar de peuterspeelzaal. Op de parkeerplaats naast de opvanglocatie staan units waarin leerlingen van 4 tot en met 12 jaar naar school gaan. Het terrein eromheen is ingericht als speelplaats voor de kinderen. Leerlingen van 12 tot en met 17 jaar gaan naar de Internationale Schakelklas van het Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht.

We vinden het belangrijk om met vertegenwoordigers vanuit de gemeenschap ervaringen te delen en te overleggen over zaken die met de opvang te maken hebben. Zo zorgen we samen dat we signaleren wat er eventueel beter moet. Daarom is voor beide opvanglocaties een klankbordgroep ingesteld die regelmatig bij elkaar komt. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van direct omwonenden, maatschappelijke organisaties en verenigingen, de locatiemanager, de politie en een vertegenwoordiger vanuit de gemeente.

Gemeente Hoeksche Waard leeft mee met mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne. De gemeente biedt waar mogelijk hulp, naast initiatieven van inwoners of maatschappelijke en religieuze organisaties. Wij zijn blij met de inwoners en ondernemers die onderdak en werk bieden aan mensen in nood of op een andere manier helpen.

RefugeeHelp

Ook in de Hoeksche Waard komen veel mensen in actie voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Op de website van RefugeeHelp is veel informatie te vinden. Het is een verzamelwebsite van alle particuliere initiatieven en de plek waar Nederlanders (particulieren) en Oekraïners terecht kunnen voor informatie. Het maakt Oekraïense vluchtelingen wegwijs vanaf het moment dat ze in Nederland aankomen doordat het informatie en initiatieven bundelt van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld informatie en initiatieven vinden op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en juridische ondersteuning.

Particuliere opvang

Gemeente Hoeksche Waard maakt graag gebruik van de gastvrijheid van Hoeksche Waarders voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. U kunt zich as gastgezin aanmelden via de website van RefugeeHomeNL. Ook staat daar informatie over waar u als inwoner of ondernemer rekening mee moet houden bij het in huis nemen van vluchtelingen. 

De Rijksoverheid heeft, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB, een handreiking opgesteld voor particulieren die Oekraïense vluchtelingen willen opvangen. In deze handreiking leest u informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De handreiking Particuliere Opvang Oekraïners vindt u op de website van Rijksoverheid

U kunt ook Whatsappen met RefugeeHelp, een initiatief van het Rode Kruis, op 06-48158053.

Werk

Heel veel Oekraïense vluchtelingen willen graag aan het werk. Op het moment dat zij beschikken over een BSN nummer mag dat ook. Wilt u als Hoeksche Waardse werkgever een Oekraïense vluchteling een kans geven, dan kunt u mailen naar contact@dewerkshop.info. Als u uw contactgegevens vermeldt, neemt een medewerker van HWwerkt! contact met u op.

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is anders dan de opvang van asielzoekers en statushouders. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en gemeenten krijgen regelmatig de vraag waarom de opvang van Oekraïners wél snel gerealiseerd kan worden en de opvang van asielzoekers veel lastiger is. De VNG geeft uitleg over de achtergrond van de situatie van de laatste jaren. Daarnaast speelt ook altijd een politiek-bestuurlijke afweging en het draagvlak onder inwoners een rol.

In de Hoeksche Waard vangt het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) sinds 15 december 2021 asielzoekers op in ’s-Gravendeel. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina Opvanglocatie ‘s-Gravendeel. En op 1 november 2022 is een tijdelijke crisisnoodopvang voor vluchtelingen geopend in De Lindenhoeve in Oud-Beijerland. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina Crisisnoodopvang Oud-Beijerland.

Vindt u het lastig om de situatie rondom de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te begrijpen? Luister dan naar de uitleg van Steffie op haar website. Op haar website legt zij alles in eenvoudige taal uit.

Yana vluchtte 2 jaar geleden uit Oekraïne

“Het leren van de Nederlandse taal opent voor mij hopelijk nieuwe deuren”

De kamer staat vol met speelgoed. Vlak naast haar eigen bed slaapt het jongste dochtertje van 4. Naast de kast die als een scheidingswandje dient slaapt Yana’s dochter van 15 in dezelfde kamer. Al 2 jaar woont de uit Oekraïne gevluchte jonge moeder met haar 2 dochters in de opvanglocatie voor Oekraïners in Piershil. Ze delen deze kleine ruimte, waarin ze alle 3 ook huiswerk maken en studeren.

Nadat de oorlog uitbrak kwam het gezin van Yana in maart 2022 naar de Hoeksche Waard. Het voormalige gemeentehuis van Piershil was net geopend om een groep Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Haar man ging weer terug om te werken en om voor zijn en haar ouders te zorgen.

Vrij snel nadat Yana in Nederland was aangekomen begon ze met het volgen van taallessen. Stichting Werkshop bood in de opvanglocatie werkbegeleiding en taallessen aan. De eerste groep bestond uit zo’n 15 gemotiveerde cursisten. “Nederlands is een moeilijke taal”, vindt Yana. “Ik wilde heel graag de taal leren spreken. We begonnen met de basis. Grammatica leren en het uitbreiden van onze woordenschat. Het was lastig om het in de praktijk te brengen. Zeker in het begin had ik weinig contacten met Nederlanders.” Op dit moment werkt ze 5 ochtenden per week in Heemzicht. Ze helpt bewoners met het huishouden.

Nederlandse mensen helpen ons graag

“Oudere mensen houden ervan om met mij te praten. Ze corrigeren mij als ik fouten maak met de grammatica en zinsbouw. Ook geven ze handige tips over Hoeksche Waardse uitdrukkingen. Nederlandse mensen helpen Oekraïense mensen graag.” Met de bewoners van Heemzicht werd afgesproken dat er op zondag een ‘koffie-/praatmomentje’ kwam. “Dan konden wij oefenen met de taal. Dat deden we per thema: ‘Ik ga naar de winkel. Ik ga naar de supermarkt. Ik bel naar de dokter of naar de tandarts. Ik heb een sollicitatie. Ik zoek een baan.’ De bewoners vonden het fantastisch.

Goede resultaten taaltoets

In december 2023 deden 22 Oekraïners een taaltoets, nadat zij op de opvanglocatie taallessen hadden gevolgd. Vita, de docente van De Werkshop was onder de indruk van de resultaten. Een groot deel van hen zat op A2-niveau, 1 iemand zelfs op A2+/B1- niveau. De rest heeft A1-niveau behaald (eenvoudige woorden en korte zinnen).

Leren in moeilijke thuissituatie en met veel zorgen

Vita: “Ik ben trots op hun motivatie, discipline en wat ze in korte tijd geleerd hebben. Het is echt superknap, want zij zitten in een moeilijke situatie. Zij hebben veel spanning en zorgen over de oorlog in hun land. Vaak wonen ze met een heel gezin in kleine kamers. Ze gaan naar hun werk en komen moe thuis. Dan moeten ze ook nog voor hun kinderen zorgen en studeren. Er is geen aparte ruimte om je even terug te trekken.”

Yana wil in de financiële sector werken

De informele taallessen van De Werkshop worden niet door erkende NT2 (Nederlands als tweede taal)-docenten gegeven, maar werpen zeker hun vruchten af! Yana weet zich goed verstaanbaar te maken in het Nederlands. Al vindt ze zelf dat ze nog te veel met een accent spreekt. “Ik lees het beter dan ik het kan spreken. De kennis van de taal heeft mij geholpen om een basiscursus boekhouden te doen. Ik heb mijn diploma met een 9 gehaald. In Oekraïne was ik financieel directeur. Ik wil hier graag passend werk vinden en met mijn carrière in financiën doorgaan.”

Vorig jaar zomer is ze samen met een paar anderen gestart met een vervolgopleiding van 26 weken bij  Zadkine/Albeda in Oud-Beijerland. Twee avonden in de week gaat ze naar de taalklas om nog beter Nederlands te leren, op NT2-niveau. Dat doet ze naast haar werk en de zorg voor haar 2 kinderen. “Ik ben blij dat ik verder kan studeren. Mijn oudste dochter past dan op haar zusje. En in de opvanglocatie zijn ook een paar oma’s die kunnen oppassen. Lachend vertelt ze: “Er is 1 vrouw die een beetje de oma van iedereen is.” Op dinsdag gaat Yana met 3 vrouwen uit de opvanglocatie naar het Taalcafé in de bibliotheek van Oud-Beijerland. Daar komen mensen van allerlei nationaliteiten om Nederlands met elkaar te oefenen. De vrijwilligers van het Taalcafé helpen daarbij.

“We maken er het beste van”

“Doordat ik steeds beter Nederlands leer spreken en verstaan, wordt het steeds makkelijker en minder stressvol. Ik praat Nederlands in de winkels, bij de huisarts en tandarts en tijdens sollicitatiegesprekken. Soms gebruik ik bij moeilijke woorden of gesprekken nog wel eens de vertaalapp op mijn telefoon.” Yana weet niet hoe zij haar toekomst moet zien. “Het leven gaat door en we maken er het beste van. Onze oudste dochter wil hier verder studeren. Misschien wordt ze wel ingenieur, net als haar vader.”

Igor probeert zoveel mogelijk Nederlandse woorden te leren

“Het kan mij niet snel genoeg gaan.”

“Nederland leeft mee met Oekraïense vluchtelingen”, vindt Igor. Hij woont sinds 1,5 jaar in de opvanglocatie in Strijen. “Nederlanders zijn erg open. Als ze zien dat Oekraïners zich willen aanpassen, dan helpen ze vanuit hun hart.” Zijn baas ziet dat hij de taal aan het leren is en gaf hem voor de tweede keer een contract. Igor hoopt op een vast contract. In het dorp heeft Igor een Nederlandse vriend die hem helpt als zijn ‘praatmaatje’.

Igor kwam hier met zijn vrouw, 3 dochters van nu 4, 10 en 15 jaar én een hondje. Zijn ouders bleven achter in Oekraïne. Voordat hij vluchtte, was hij in verschillende landen geweest, maar nog nooit in Nederland. In Oekraïne had hij zijn eigen bedrijf.

Igor wilde graag de Nederlandse taal leren. In de opvanglocatie, het vroegere gemeentehuis van Strijen, gaf Stichting Werkshop een basiscursus Nederlands. Deze stichting begeleidt onder andere nieuwkomers met taallessen en helpt ze om aan werk te komen. In november 2022 kreeg Igor zijn eerste les van docente Vita. Zij komt ook uit Oekraïne, waardoor ze goed aanvoelt hoe moeilijk de vluchtelingen het hebben.

Kans aangepakt om een cursus te volgen

Igor zag de cursus als een grote kans. “Vita hielp ons niet alleen met de Nederlandse taal. Zij gaf ook veel informatie over hoe het in Nederland werkt. Ik probeer zoveel mogelijk woorden te leren en in het Nederlands te praten. Dat doe ik in de supermarkt, bij de huisarts en als ik op straat andere Nederlands tegenkom. Ik ben niet bang om fouten te maken. Sommige klanken en tonen zijn lastig, zoals ‘eu’, ‘ui’ en ‘ee’. Hoe meer ik oefen, hoe beter ik de woorden kan uitspreken.”

Moeilijke situatie voor Oekraïense vluchtelingen

Vita is heel trots op haar cursisten. “Ik weet waar ze vandaan zijn gekomen en hoe moeilijk de situatie is. Probeer maar eens in een totaal ander land een nieuw leven op te bouwen. Vrouwen komen vaak hierheen zonder hun mannen. Elke dag horen ze wat ver weg in Oekraïne gebeurt. Het is knap hoe gemotiveerd ze zijn en hoe hard ze werken. Zelfs met al die onzekerheid en zonder duidelijkheid over de toekomst. Dat verdient respect.” Igor werd zelfs genomineerd voor de ‘Werkshop award’. Op taal- en werkniveau werd beoordeeld wie de 3 besten waren. Igor won de 2e prijs.

Igor werkt bij ETD (European Tyre Distributors) in Strijen. Op zijn werk heeft hij onder meer Poolse collega’s. In zijn team zitten 3 collega’s die ook uit Oekraïne komen. Dat maakt het lastig om de taal te leren. “Soms praat mijn baas Nederlands met mij, maar dat is niet iedere dag. Ik werk met een nieuwe machine die velgen op banden monteert. Door Nederlandse les te volgen, heb ik deze functie gekregen. Ook mocht ik mijn heftruck-certificaat halen. Ik heb fijn werk met een goed salaris.”

Elke dag na het werk huiswerk doen

Na de basiscursus van de Werkshop stroomde Igor in bij een vervolgcursus bij Zadkine/Albeda in Oud-Beijerland. Nu heeft hij 4 keer per week Nederlandse les. 2 keer in de week op zijn werk en 2 keer in de week bij Zadkine/Albeda. “Soms ben ik heel moe als ik van mijn werk thuiskom en dan wil ik het liefst even ontspannen. Toch doe ik bijna elke dag mijn huiswerk. Ik probeer minimaal 30 minuten per dag met de taal bezig te zijn.”

‘Praatmaatje’ Arie helpt door Nederlands te praten

Hij is heel blij dat hij Arie heeft ontmoet in Strijen. “Hij helpt me door Nederlands met me te praten. Soms gaan we bij hem op bezoek. Arie en zijn vrouw komen ook bij ons op bezoek. Mijn vrouw en ik koken dan voor hen. We hebben een keer borsjtsj gemaakt. Ze vonden deze Oekraïense soep heel smakelijk. Ik begrijp steeds beter wat Nederlandse mensen zeggen. Maar soms zeg ik nog sorry en vraag ik of het alsjeblieft wat langzamer kan. Ik hoop het elke maand, elke dag steeds beter te kunnen. Het gaat mij niet snel genoeg.”

Vanuit de Werkshop zijn nieuwe cursussen gestart voor Oekraïners die later in Nederland aankwamen. Sommigen wonen in gastgezinnen. Vita: “Het valt in hun situatie niet mee om te studeren. Op de opvanglocaties in Strijen en in Piershil wonen veel gezinnen met elkaar in 1 kleine kamer. Ze moeten altijd met elkaar rekening houden. De kinderen gaan op tijd naar bed of zijn soms ziek. Sommige Oekraïners werken ’s avonds. Tijdens de les merk ik het meteen als er in Oekraine iets ergs is gebeurd. Dan zijn ze minder goed geconcentreerd. Ze denken veel aan thuis. Ik neem de tijd om met ze te praten. Mensen moeten hun ellende en frustratie kwijt.”

Lezen, herhalen en blijven oefenen

Igor besluit met een aantal tips voor anderen die Nederlands leren. “Leer eerst zoveel mogelijk woorden. Probeer dan elke dag te praten. Ga naar de supermarkt, de markt of een andere winkel. En probeer veel te lezen, te herhalen en blijf oefenen.”

Irina maakt zich ernstig zorgen om haar familie in Oekraïne

“Ik probeer mijn hoop niet te verliezen, want zonder hoop kan je niet meer leven.”

De bombardementen op Oekraïense steden zijn schokkend om te zien. Gevluchte Oekraïners krijgen de beelden maar niet van hun netvlies. Gedachten aan achtergebleven familie spoken door hun hoofd. Mannen en zoons die in het leger zitten. Zijn ze veilig? Zie ik ze ooit weer? Ook Irina (48 jaar) maakt zich grote zorgen. In 2022 kwam ze met haar 2 dochters en 3 kleinkinderen naar Nederland. Ze wonen na 2 jaar oorlog nog steeds in de opvanglocatie in Piershil.

In het vroegere gemeentehuis van Piershil worden op dit moment 127 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Toen de opvang in maart 2022 openging, was Irina met haar gezin een van de eerste bewoners. Ze herinnert zich nog goed hoe bang ze was. “We moesten van het ene moment op het andere moment vluchten. Ik had geen flauw idee waarheen we gingen”, vertelt ze. “Ik had nooit plannen om naar het buitenland te gaan. Reisdocumenten had ik niet eens.”

“Onderweg hebben we veel gevechten gezien. Mijn kleinkinderen waren heel klein. Ze moesten alleen maar huilen. Eenmaal in Polen aangekomen, wilde ik terug naar mijn man en zoon in Oekraïne. Maar zij wilden dat ik met mijn dochters meeging. Anders zouden zij zich zorgen om mij maken. Ik was wel opgelucht toen ik hoorde dat we naar Nederland gingen. In films had ik beelden gezien van de scheepvaart, piraten, tulpen en andere mooie bloemen.”

Leven in 1 klap totaal veranderd

De eerste paar dagen moesten ze heel erg bijkomen. Hun leven was in 1 klap totaal veranderd. Alles wat ze lief was, hadden ze achtergelaten. Langzaamaan gingen ze een beetje rondkijken in de buurt. Irina’s eerste indruk was goed. “Ik zag mooie, nette huizen met prachtige tuintjes, zwanen en eenden. In de buurt is een kinderboerderij met allerlei dieren. De mensen waren vriendelijk. Toch was het in het begin erg moeilijk. De weg terugvinden kan lastig zijn, zeker als je de taal niet spreekt.” Irina doet haar best om het leven in Nederland op te pakken. Ze doet veel seizoensarbeid bij de boer.

Met zijn vijven 1 kamer in de opvanglocatie delen

In de opvanglocatie moest het gezin 1,5 jaar lang met zijn vijven 1 kamer delen. Sinds een paar maanden heeft 1 dochter met haar 2 kinderen een eigen kamer. Irina leeft met haar andere dochter en kleinkind nog steeds in 1 kamer. Daar slapen en wonen ze. “In Oekraïne waren de kinderen al de deur uit. Hier ben ik 24 uur per dag moeder en oma. Soms wil ik even wat privacy, wat rust en tijd voor mezelf, maar dat gaat dus niet.”

Irina vertelt verder: “We kunnen in de opvanglocatie zelf koken, wassen en drogen. Alles is er. Oekraïners die bij ons op bezoek komen, vinden dat wij het hier heel goed hebben. Ik ben dankbaar, maar toch blijft opvang de opvang. Geestelijk is het soms heel zwaar. Het leven in de Hoeksche Waard is goed. We voelen ons veilig. Maar ik kan er niet van genieten. De helft van mijn familie is in Oekraine. Ik maak me ernstig zorgen om hen. Heel vaak denk ik aan thuis.”

Haar grootste wens: dat haar naasten blijven leven

Irina komt uit Myrnohrad in de buurt van het door Rusland bezette Donetsk. In de omgeving wordt zwaar gevochten. “In het begin dacht ik nog dat de oorlog snel zou eindigen. Nu ik zie dat het lang duurt, wens ik maar 1 ding: dat mijn naasten blijven leven. De andere dingen zijn van minder belang.” Haar enige zoon vecht al 2 jaar onafgebroken voor zijn vaderland. Pas had hij nog verlof, maar Irina heeft hem niet gezien. “Ik hoop dat hij de volgende keer naar Nederland kan komen.”

Verleden jaar ging ze met de bus terug naar Oekraïne. Haar man lag na gevechten in Avdijivka zwaargewond in het ziekenhuis. Het afscheid viel haar zwaar. “Toen ik bij hem was, heb ik niet gehuild. Ik moest sterk blijven. In de bus kwamen de tranen. Ik ben bang dat ik mijn man en zoon niet meer levend ga zien. Soms hebben we weken geen contact. Zoals die keer dat het gebied omsingeld was.” Erover praten vindt ze moeilijk. Diepgaande gesprekken voert ze alleen met haar eigen dochters.

Optimistisch blijven en sterk zijn

Dagelijks ritueel in de opvanglocatie is ’s ochtends eerst naar het nieuws kijken. “Iedere avond ga ik naar bed en weet ik niet wat de morgen ons brengt. Of er goed of slecht nieuws is. Vanaf de eerste dagen van de oorlog voel ik me machteloos. Ik probeer mijn hoop niet te verliezen, want zonder hoop kan je niet meer leven. We moeten optimistisch blijven en sterk zijn. Voor onze jongens aan het front. En hier in Nederland voor mijn dochters en kleinkinderen. Zij zijn alles voor mij, hoe oud ze ook zijn. Als ons huis wordt verwoest, dan bouwen we een nieuw huis. Als iedereen maar in leven blijft.”

Wij willen samen met u, de inwoners van de Hoeksche Waard, de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zo goed mogelijk laten verlopen. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 • Dat kan per e-mail oekraine@gemeentehw.nl. Let op: het mailadres is zonder de twee puntjes op de i. Wij verzoeken u vriendelijk uw telefoonnummer te vermelden in de e-mail.
 • Of bel 088 – 647 36 47. U kunt ons elke werkdag telefonisch bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur.

Heeft u vragen over de opvanglocatie in Piershil of Strijen, wilt u iets melden of een klacht bespreken? We horen dat graag van u.

Piershil

 • Dat kan per e-mail locatiemanagerpiershil@gemeentehw.nl
 • Of bel de dienstdoende locatiemanager 088 – 647 38 39 (van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Buiten die uren kunt u in noodgevallen terecht bij 088 – 647 38 40 (beveiliging).

Strijen

 • Dat kan per e-mail locatiemanagerstrijen@gemeentehw.nl
 • Of bel de dienstdoende locatiemanager 088 – 647 36 11 (van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Buiten die uren kunt u in noodgevallen terecht bij 088 – 647 36 12 (beveiliging).

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden, zullen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief uitbrengen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, delen we die met u via de digitale nieuwsbrief.

Wilt u zich aanmelden voor deze digitale nieuwsbrief? Meld u dan aan via onderstaande button.

Privacy

Bent u benieuwd hoe wij met uw gegevens omgaan? Lees dan onze privacyverklaring (link opent in nieuw venster).