Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aan alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland gevraagd maatregelen te treffen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeenten moeten zelf de opvang en alles wat daarbij hoort regelen. De rol van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is coördinatie van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in deze regio.

Opvangplekken blijven nodig, nu en voor de komende tijd

In de hele regio Zuid-Holland Zuid zijn nu, op verzoek van het kabinet, minimaal 2000 opvangplekken ingericht. Ook de Hoeksche Waard levert een bijdrage. In de voormalige gemeentehuizen in Piershil en Strijen heeft de gemeente een tijdelijke opvanglocatie voor ongeveer 125 en 145 vluchtelingen ingericht. Verschillende gastgezinnen in de Hoeksche Waard vangen Oekraïense vluchtelingen op in hun huis. Het is op dit moment nog onzeker of in de toekomst extra opvangplekken nodig zijn. Dit hangt af van de ontwikkelingen in het land.

Verhuizen naar Nederland

Als u in Nederland komt wonen moet u zich bij uw woongemeente inschrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.

Verblijft u in de gemeentelijke opvanglocatie?

Dan wordt u via de locatiemanager aangemeld bij de gemeente. Er wordt voor u een afspraak gemaakt. De medewerkers van de gemeente komen naar de opvanglocatie om de documenten voor uw registratie in de basisregistratie personen (BRP) in ontvangst te nemen en uw inschrijvingsdossier compleet te maken.

Bent u opgevangen bij een particulier?

Dan kunt u de gemeente bellen om een afspraak te maken.
Deze afspraken vinden plaats bij ons servicepunt in Oud-Beijerland. Als uw partner en kinderen ook in Nederland komen wonen, moeten zij met u meekomen.
Ook de persoon waar u verblijft moet meekomen. Deze moet schriftelijk verklaren dat u daar verblijft. En deze persoon krijgt ook informatie over de rol van de gemeente bij particuliere opvang.

Wat neem ik mee?

 • Voor de inschrijving in de basisregistratie heeft de gemeente een Oekraïens paspoort van u nodig met een Engelse vertaling. Heeft u dat niet? Dan vragen we om een certificaat van de Oekraïense ambassade in Den Haag.
 • Documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Door de situatie in Oekraïne zijn er op dit moment geen extra eisen waaraan deze documenten moeten voldoen. Ze worden voornamelijk gebruikt ter controle van uw persoonsgegevens en de gegevens van uw gezin.
 • Als u niet de Oekraïense nationaliteit bezit, dan moet u ook het volgende meenemen naar uw afspraak:
  – Uw paspoort (voor vaststellen van uw identiteit en nationaliteit )
  – Uw Oekraïense verblijfsvergunning. Deze verblijfsvergunning moet geldig zijn op 23 februari 2022.
 • Wanneer u niet in de gemeentelijke opvang verblijft, dan hebben wij ook een schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner van dat adres nodig. Deze persoon komt ook mee bij uw afspraak.

Wanneer ben ik ingeschreven?

 • Bij de eerste keer inschrijven in Nederland ontvangt u binnen 4 weken bericht over uw inschrijving en uw burgerservicenummer (BSN).
 • Bij een hervestiging (u heeft al eerder in Nederland ingeschreven gestaan) ontvangt u binnen 5 werkdagen bericht over uw inschrijving.

Wat staat er in de Basisregistratie Personen (BRP) en waar worden mijn gegevens voor gebruikt?

Op de website van de rijksoverheid kunt u een brochure downloaden waarin u onder andere leest welke persoonsgegevens er zoal in de Basisregistratie Personen (BRP) staan en waar ze voor gebruikt worden. Deze brochure is in verschillende talen te downloaden via de website van de Rijksoverheid.

Op de website van de Rijksoverheid staan ook de rechten en verplichtingen van burgers op een rij (alleen in het Nederlands).

Op 9 maart 2022 hebben wij meerdere locaties doorgegeven aan de Veiligheidsregio ZHZ (VRZH), onder andere het voormalige gemeentehuis in Piershil. Gekeken is vooral naar locaties die op (relatief) korte termijn of per direct beschikbaar en inzetbaar zijn. De opvanglocatie in Piershil is eind maart geopend.

Later in het jaar kwam vanuit het Rijk de vraag aan de veiligheidsregio’s om extra plekken in te richten. Uit onderzoek bleek het voormalige gemeentehuis in Strijen geschikt. Op 13 september is ook deze opvanglocatie geopend.

Begin maart hebben wij  vooral gekeken naar locaties die op (relatief) korte termijn of per direct beschikbaar en inzetbaar zijn. Het voormalige gemeentehuis in Piershil bleek geschikt en snel inzetbaar. Bovendien was het dorp zeer bereid om vluchtelingen op te vangen. Er werd veel hulp geboden. Daarom is Piershil als eerste opvanglocatie ingericht.

Op dinsdag 29 maart kwam de eerste groep van ongeveer 50 vluchtelingen uit Oekraïne aan in Piershil. Daarna volgden er meer, vooral vrouwen en kinderen uit het oosten van Oekraïne. Op dit moment worden er ongeveer 125 vluchtelingen opgevangen.

Voordat wij ze in Piershil konden opvangen, is hard gewerkt om het voormalige gemeentehuis gereed te maken. De kamers zijn zo ingericht dat er 3 of 4 personen op 1 kamer kunnen slapen. Op het parkeerterrein achter het gebouw zijn units geplaatst met sanitaire voorzieningen.

Er zijn op de locatie de hele dag door medewerkers en vrijwilligers die de bewoners begeleiden en vragen beantwoorden. De bewoners mogen uiteraard gaan en staan waar zij willen. Het is nog onbekend hoelang ze hier blijven. Veel hangt af van de ontwikkelingen in Oekraïne zelf. Gemeente Hoeksche Waard houdt er rekening mee dat de opvang voor langere tijd is, en kan geen precieze einddatum noemen.

Klankbordgroep

We vinden het belangrijk om met vertegenwoordigers vanuit de gemeenschap ervaringen te delen en te overleggen over zaken die met de opvang te maken hebben. Daarvoor is een klankbordgroep ingesteld. In de klankbordgroep zijn verschillende groepen vertegenwoordigd.

In mei 2022 werd duidelijk dat er naast de opvanglocatie in Piershil meer plekken nodig zijn. Gemeente Hoeksche Waard heeft voor verschillende andere locaties in de Hoeksche Waard onderzocht of ze geschikt te maken zijn voor opvang. De voorkeur gaat uit naar een opvanglocatie waar mensen voor wat langere tijd kunnen blijven, dus geen noodopvang in de vorm van de ‘veldbedjes in de sporthal’.

Het voormalige gemeentehuis in Strijen bleek op vrij korte termijn geschikt te maken voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In de zomer is hard gewerkt om het gebouw waar nodig aan te passen en in te richten. Op de parkeerplaats zijn units geplaatst waarin de kinderen (van 4 tot en met 12 jaar) naar school gaan. Omliggende bedrijven en inwoners van Strijen zijn steeds over de voorbereidingen en voortgang geïnformeerd. Op 13 september kwam de eerste groep vluchtelingen uit Oekraïne aan. De opvanglocatie kan in totaal ongeveer 140 tijdelijke bewoners huisvesten.

Er zijn op de locatie de hele dag door medewerkers en vrijwilligers die de bewoners begeleiden en vragen beantwoorden. De bewoners mogen uiteraard gaan en staan waar zij willen. Het is nog onbekend hoelang ze hier blijven. Veel hangt af van de ontwikkelingen in Oekraïne zelf. Gemeente Hoeksche Waard houdt er rekening mee dat de opvang voor langere tijd is, en kan geen precieze einddatum noemen.

Werk

Heel veel Oekraïense vluchtelingen willen graag aan het werk. En op het moment dat zij beschikken over een BSN nummer mag dat ook. Wilt  u als Hoeksche Waardse werkgever een Oekraïense vluchteling een kans geven, dan kunt u mailen naar accountmanagerswerk@gemeentehw.nl. Als u uw contactgegevens vermeldt, neemt een medewerker van HWwerkt! contact met u op.

RefugeeHelp

Heel veel mensen willen in actie komen voor de vluchtelingen uit Oekraïne, ook in de Hoeksche Waard. RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het dynamische platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren.

Op de website van RefugeeHelp is veel informatie te vinden over hulpaanbod voor en hulpvraag van vluchtelingen uit Oekraïne.   

Vindt u het lastig om de situatie rondom de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te begrijpen? Luister dan naar de uitleg van Steffie op haar website. Op haar website legt zij alles in eenvoudige taal uit.

Wij willen samen met u, de inwoners van de Hoeksche Waard, de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zo goed mogelijk laten verlopen. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 • Dat kan per e-mail oekraine@gemeentehw.nl. Let op: het mailadres is zonder de twee puntjes op de i. Wij verzoeken u vriendelijk uw telefoonnummer te vermelden in de e-mail.
 • Of bel 088 – 647 36 47. U kunt ons elke werkdag telefonisch bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur.

Heeft u vragen over de opvanglocatie in Piershil of Strijen, wilt u iets melden of een klacht bespreken? We horen dat graag van u.

Piershil

 • Dat kan per e-mail locatiemanagerpiershil@gemeentehw.nl
 • Of bel de dienstdoende locatiemanager 088 – 647 38 39 (van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Buiten die uren kunt u in noodgevallen terecht bij 088 – 647 38 40 (beveiliging).

Strijen

 • Dat kan per e-mail locatiemanagerstrijen@gemeentehw.nl
 • Of bel de dienstdoende locatiemanager 088 – 647 36 11 (van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Buiten die uren kunt u in noodgevallen terecht bij 088 – 647 36 12 (beveiliging).

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden, zullen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief uitbrengen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, delen we die met u via de digitale nieuwsbrief.

Wilt u zich aanmelden voor deze digitale nieuwsbrief? Meld u dan aan via onderstaande button.

Privacy

Bent u benieuwd hoe wij met uw gegevens omgaan? Lees dan onze privacyverklaring (link opent in nieuw venster).