Door de oorlog in Oekraïne zijn er vele miljoenen mensen op de vlucht. Vluchtelingen uit Oekraïne die naar de Hoeksche Waard komen willen we zo goed mogelijk opvangen.

In de 29 maart 2022 geopende locatie in Piershil hebben de 125 bewoners inmiddels hun draai gevonden. En sinds 13 september 2022 worden ook in de opvanglocatie in Strijen Oekraïners opgevangen. Daar is plek voor ongeveer 140 tijdelijke bewoners. Daarnaast vangen verschillende gastgezinnen in de Hoeksche Waard Oekraïense vluchtelingen op in hun huis.

Opvangplekken blijven nodig

Niemand weet hoe lang de oorlog tussen Oekraïne en Rusland nog duurt. We weten ook nog niet wanneer de mensen, die gevlucht zijn voor de oorlog, terug kunnen naar huis. De wederopbouw van het land heeft tijd nodig. De verwachting is dat er door de aanhoudende bombardementen meer vluchtelingen naar Nederland komen. In december 2022 heeft het Rijk gemeenten gevraagd meer opvangplekken te realiseren. De afgelopen maanden heeft gemeente Hoeksche Waard in beeld gebracht wat de mogelijkheden zijn voor onze gemeente. Dit heeft geleid tot de keuze om tijdelijke woonunits te plaatsen op het terrein van het voormalige gemeentehuis in Strijen. Deze uitbreiding biedt plek voor maximaal 100 mensen. De huidige opvangplekken in de voormalige gemeentehuizen in Strijen en Piershil blijven in ieder geval beschikbaar tot en met eind 2023.

Mogelijk is het nodig die periode te verlengen, wanneer opvang nog langer nodig is. 

Informatie voor gastgezinnen, vrijwilligers en geïnteresseerden

Vanuit gemeente Hoeksche Waard versturen wij regelmatig een nieuwsbrief met daarin praktische informatie, handige links en actuele ontwikkelingen rondom de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Verhuizen naar Nederland

Als u in Nederland komt wonen moet u zich bij uw woongemeente inschrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.

Verblijft u in de gemeentelijke opvanglocatie?

Dan wordt u via de locatiemanager aangemeld bij de gemeente. Er wordt voor u een afspraak gemaakt. De medewerkers van de gemeente komen naar de opvanglocatie om de documenten voor uw registratie in de basisregistratie personen (BRP) in ontvangst te nemen en uw inschrijvingsdossier compleet te maken.

Bent u opgevangen bij een particulier?

Dan kunt u de gemeente bellen om een afspraak te maken.
Deze afspraken vinden plaats bij ons servicepunt in Oud-Beijerland. Als uw partner en kinderen ook in Nederland komen wonen, moeten zij met u meekomen.
Ook de persoon waar u verblijft moet meekomen. Deze moet schriftelijk verklaren dat u daar verblijft. En deze persoon krijgt ook informatie over de rol van de gemeente bij particuliere opvang.

Wat neem ik mee?

 • Voor de inschrijving in de basisregistratie heeft de gemeente een Oekraïens paspoort van u nodig met een Engelse vertaling. Heeft u dat niet? Dan vragen we om een certificaat van de Oekraïense ambassade in Den Haag.
 • Documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Door de situatie in Oekraïne zijn er op dit moment geen extra eisen waaraan deze documenten moeten voldoen. Ze worden voornamelijk gebruikt ter controle van uw persoonsgegevens en de gegevens van uw gezin.
 • Als u niet de Oekraïense nationaliteit bezit, dan moet u ook het volgende meenemen naar uw afspraak:
  – Uw paspoort (voor vaststellen van uw identiteit en nationaliteit )
  – Uw Oekraïense verblijfsvergunning. Deze verblijfsvergunning moet geldig zijn op 23 februari 2022.
 • Wanneer u niet in de gemeentelijke opvang verblijft, dan hebben wij ook een schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner van dat adres nodig. Deze persoon komt ook mee bij uw afspraak.

Wanneer ben ik ingeschreven?

 • Bij de eerste keer inschrijven in Nederland ontvangt u binnen 4 weken bericht over uw inschrijving en uw burgerservicenummer (BSN).
 • Bij een hervestiging (u heeft al eerder in Nederland ingeschreven gestaan) ontvangt u binnen 5 werkdagen bericht over uw inschrijving.

Wat staat er in de Basisregistratie Personen (BRP) en waar worden mijn gegevens voor gebruikt?

Op de website van de rijksoverheid kunt u een brochure downloaden waarin u onder andere leest welke persoonsgegevens er zoal in de Basisregistratie Personen (BRP) staan en waar ze voor gebruikt worden. Deze brochure is in verschillende talen te downloaden via de website van de Rijksoverheid.

Op de website van de Rijksoverheid staan ook de rechten en verplichtingen van burgers op een rij (alleen in het Nederlands).

Langer veilig onderdak in bestaande opvanglocaties 

In de voormalige gemeentehuizen in Piershil en Strijen worden op dit moment ongeveer 265 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Vanaf het begin is de opvang in beide dorpen goed en harmonieus verlopen. Het college is van plan om deze bestaande opvanglocaties in ieder geval open te laten blijven tot eind van dit jaar. Zo bieden wij de huidige en nieuwe bewoners langer een veilig onderdak.  

Er is voor gekozen om geen extra plekken te maken in de bestaande gebouwen die we nu als opvanglocatie gebruiken. De huidige bewoners hebben daar voldoende, maar toch beperkte leefruimte. Bovendien leidt de oorlogssituatie in hun thuisland tot spanningen. Meer mensen die niet tot hetzelfde gezin behoren op 1 kamer plaatsen is gezien de omstandigheden niet wenselijk. De opvanglocaties blijven ingericht voor hetzelfde aantal personen als nu. 

Tijdelijke woonunits op terrein opvanglocatie in Strijen 

Extra opvangplekken wil het college dus maken door meer ruimte te realiseren. Dit kan door op het terrein van de opvanglocatie in Strijen extra opvangplekken te maken in tijdelijke woonunits. Er is voor deze locatie gekozen, omdat daar de meeste ruimte is om ze te plaatsen.  

Er wordt een vergunning aangevraagd om tijdelijke woonunits te plaatsen op het terrein van de opvanglocatie in Strijen. De komende periode worden de woonunits daar geplaatst. De locatie is naar verwachting aan het einde van de zomer gereed. We plaatsen units die voor langere tijd kunnen blijven staan. Het is nog niet bekend hoe lang opvang nodig is. Daarom is van tevoren gekozen voor units van een behoorlijke kwaliteit.

We hopen en verwachten dat de opvang in deze woonunits net zo succesvol verloopt als de opvang in de voormalige gemeentehuizen van Piershil en Strijen.

De gemeenteraad is over deze plannen geïnformeerd met een informatiebrief.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft het Rijk elke gemeente gevraagd om opvangplekken beschikbaar te stellen. De gemeenten moeten zelf de opvang en alles wat daarbij hoort regelen. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) coördineert de opvang van Oekraïense vluchtelingen in deze regio.

Gemeente Hoeksche Waard heeft voor verschillende locaties in de Hoeksche Waard onderzocht of ze geschikt te maken zijn voor opvang. De voorkeur gaat uit naar een opvanglocatie waar mensen voor wat langere tijd kunnen blijven, dus geen noodopvang in de vorm van ‘veldbedjes in een sporthal’.

Op 9 maart 2022 gaven wij meerdere locaties door aan de Veiligheidsregio ZHZ (VRZH), onder andere het voormalige gemeentehuis in Piershil. Gekeken werd vooral naar locaties die op (relatief) korte termijn of per direct beschikbaar en inzetbaar zijn.

Piershil en Strijen

De opvanglocatie in Piershil is 29 maart 2022 geopend. Later in het jaar vroeg het Rijk aan de veiligheidsregio’s om extra plekken in te richten. Uit onderzoek bleek het voormalige gemeentehuis in Strijen geschikt. Op 13 september is ook deze opvanglocatie geopend. Er is hard gewerkt om de voormalige gemeentehuizen waar nodig aan te passen en in te richten. Beide dorpen waren zeer bereid om vluchtelingen op te vangen. Er werd en wordt veel hulp geboden. Omliggende bedrijven en inwoners zijn steeds over de voorbereidingen en voortgang geïnformeerd.

Op dit moment worden ongeveer 125 vluchtelingen opgevangen in het voormalige gemeentehuis in Piershil. Het zijn vooral vrouwen en kinderen uit het oosten van Oekraïne. Medewerkers en vrijwilligers begeleiden de bewoners en beantwoorden vragen. De bewoners mogen uiteraard gaan en staan waar zij willen. 

De kamers zijn zo ingericht dat er 3 of 4 personen op 1 kamer kunnen slapen. Op het parkeerterrein achter het gebouw zijn units geplaatst met sanitaire voorzieningen. De keukens stonden eerst ook op het terrein, maar zijn inmiddels naar binnen verplaatst.

Peuters van 2 en 3 jaar kunnen voor een dagdeel naar de peuterspeelzaal. In gebouw De Wurf (naast de opvanglocatie) zorgt de Hoeksche School voor het onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 11 jaar.  Leerlingen van 12 tot en met 17 jaar gaan naar de Internationale Schakelklas van het Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht. 

Op dit moment worden ongeveer 140 vluchtelingen opgevangen in het voormalige gemeentehuis in Strijen.Medewerkers en vrijwilligers begeleiden de bewoners en beantwoorden vragen. De bewoners mogen uiteraard gaan en staan waar zij willen. 

Er zijn keukenblokjes in een centrale ruimte geplaatst waar de Oekraïners zelf kunnen koken. Ook de sanitaire voorzieningen hebben binnen een plekje gekregen. Peuters van 2 en 3 jaar kunnen voor een dagdeel naar de peuterspeelzaal. Op de parkeerplaats naast de opvanglocatie staan units waarin leerlingen van 4 tot en met 12 jaar naar school gaan. Het terrein eromheen is ingericht als speelplaats voor de kinderen. Leerlingen van 12 tot en met 17 jaar gaan naar de Internationale Schakelklas van het Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht.

We vinden het belangrijk om met vertegenwoordigers vanuit de gemeenschap ervaringen te delen en te overleggen over zaken die met de opvang te maken hebben. Zo zorgen we samen dat we signaleren wat er eventueel beter moet. Daarom is voor beide opvanglocaties een klankbordgroep ingesteld die regelmatig bij elkaar komt. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van direct omwonenden, maatschappelijke organisaties en verenigingen, de locatiemanager, de politie en een vertegenwoordiger vanuit de gemeente.

Gemeente Hoeksche Waard leeft mee met mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne. De gemeente biedt waar mogelijk hulp, naast initiatieven van inwoners of maatschappelijke en religieuze organisaties. Wij zijn blij met de inwoners en ondernemers die onderdak en werk bieden aan mensen in nood of op een andere manier helpen.

RefugeeHelp

Ook in de Hoeksche Waard komen veel mensen in actie voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Op de website van RefugeeHelp is veel informatie te vinden. Het is een verzamelwebsite van alle particuliere initiatieven en de plek waar Nederlanders (particulieren) en Oekraïners terecht kunnen voor informatie. Het maakt Oekraïense vluchtelingen wegwijs vanaf het moment dat ze in Nederland aankomen doordat het informatie en initiatieven bundelt van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld informatie en initiatieven vinden op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en juridische ondersteuning.

Particuliere opvang

Gemeente Hoeksche Waard maakt graag gebruik van de gastvrijheid van Hoeksche Waarders voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. U kunt zich as gastgezin aanmelden via de website van RefugeeHomeNL. Ook staat daar informatie over waar u als inwoner of ondernemer rekening mee moet houden bij het in huis nemen van vluchtelingen. 

De Rijksoverheid heeft, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB, een handreiking opgesteld voor particulieren die Oekraïense vluchtelingen willen opvangen. In deze handreiking leest u informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De handreiking Particuliere Opvang Oekraïners vindt u op de website van Rijksoverheid

U kunt ook Whatsappen met RefugeeHelp, een initiatief van het Rode Kruis, op 06-48158053.

Werk

Heel veel Oekraïense vluchtelingen willen graag aan het werk. Op het moment dat zij beschikken over een BSN nummer mag dat ook. Wilt u als Hoeksche Waardse werkgever een Oekraïense vluchteling een kans geven, dan kunt u mailen naar contact@dewerkshop.info. Als u uw contactgegevens vermeldt, neemt een medewerker van HWwerkt! contact met u op.

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is anders dan de opvang van asielzoekers en statushouders. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en gemeenten krijgen regelmatig de vraag waarom de opvang van Oekraïners wél snel gerealiseerd kan worden en de opvang van asielzoekers veel lastiger is. De VNG geeft uitleg over de achtergrond van de situatie van de laatste jaren. Daarnaast speelt ook altijd een politiek-bestuurlijke afweging en het draagvlak onder inwoners een rol.

In de Hoeksche Waard vangt het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) sinds 15 december 2021 asielzoekers op in ’s-Gravendeel. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina Opvanglocatie ‘s-Gravendeel. En op 1 november 2022 is een tijdelijke crisisnoodopvang voor vluchtelingen geopend in De Lindenhoeve in Oud-Beijerland. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina Crisisnoodopvang Oud-Beijerland.

Vindt u het lastig om de situatie rondom de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te begrijpen? Luister dan naar de uitleg van Steffie op haar website. Op haar website legt zij alles in eenvoudige taal uit.

Wij willen samen met u, de inwoners van de Hoeksche Waard, de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zo goed mogelijk laten verlopen. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 • Dat kan per e-mail oekraine@gemeentehw.nl. Let op: het mailadres is zonder de twee puntjes op de i. Wij verzoeken u vriendelijk uw telefoonnummer te vermelden in de e-mail.
 • Of bel 088 – 647 36 47. U kunt ons elke werkdag telefonisch bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur.

Heeft u vragen over de opvanglocatie in Piershil of Strijen, wilt u iets melden of een klacht bespreken? We horen dat graag van u.

Piershil

 • Dat kan per e-mail locatiemanagerpiershil@gemeentehw.nl
 • Of bel de dienstdoende locatiemanager 088 – 647 38 39 (van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Buiten die uren kunt u in noodgevallen terecht bij 088 – 647 38 40 (beveiliging).

Strijen

 • Dat kan per e-mail locatiemanagerstrijen@gemeentehw.nl
 • Of bel de dienstdoende locatiemanager 088 – 647 36 11 (van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Buiten die uren kunt u in noodgevallen terecht bij 088 – 647 36 12 (beveiliging).

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden, zullen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief uitbrengen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, delen we die met u via de digitale nieuwsbrief.

Wilt u zich aanmelden voor deze digitale nieuwsbrief? Meld u dan aan via onderstaande button.

Privacy

Bent u benieuwd hoe wij met uw gegevens omgaan? Lees dan onze privacyverklaring (link opent in nieuw venster).