Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aan alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland gevraagd voorbereidingen te treffen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) bereidt de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor in deze regio.

De VRZHZ voert namens 10 gemeenten, waaronder Hoeksche Waard, in onze regio verschillende taken uit voor onder andere crisisbeheersing. Per veiligheidsregio moeten er op korte termijn minimaal 1000 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne worden georganiseerd. Daarna moeten later nog eens 1000 plekken per regio beschikbaar worden gesteld, waarmee de totale opvang in Nederland op 50.000 plekken komt.

Vraag en aanbod regionaal op elkaar afstemmen

In de hele regio Zuid-Holland Zuid worden of zijn nu, op verzoek van het kabinet, minimaal 2000 opvangplekken ingericht. Ook aan gemeente Hoeksche Waard is gevraagd te kijken wat de mogelijkheden voor opvang zijn. Het college heeft uitgesproken bereid te zijn om vluchtelingen binnen onze gemeentegrenzen op te vangen. Op dit moment brengen wij in beeld wat de mogelijkheden zijn en zijn de eerste voorbereidingen getroffen. Ook de andere gemeenten in deze Veiligheidsregio zijn daarmee bezig. Vraag en aanbod worden zo goed mogelijk in regionaal verband op elkaar afgestemd.

Op 9 maart hebben wij meerdere locaties doorgegeven aan de Veiligheidsregio ZHZ (VRZH), onder andere het oude gemeentehuis in Piershil. Gekeken is vooral naar locaties die op (relatief) korte termijn of per direct beschikbaar en inzetbaar zijn.

Op dit moment heeft de VRZH voldoende plekken beschikbaar. De kans bestaat dat er alsnog meer opvangplekken nodig zijn. Daarom bekijkt de gemeente de mogelijkheden van het plaatsen van units. Ook wordt in beeld gebracht of er nog leegstaande gebouwen zijn die geschikt zijn als opvanglocatie.

De komende tijd wordt duidelijk of er extra opvang nodig is en welke keuzes de VRZH maakt over opvanglocaties voor de langere termijn. Zodra meer bekend is over de eventuele keuze van extra opvanglocaties, delen wij de informatie via deze website.

Op dinsdag 29 maart kwam de eerste groep van ongeveer 50 vluchtelingen uit Oekraïne aan in Piershil. Daarna kwamen nog ongeveer 50 vluchtelingen, vooral vrouwen en kinderen, naar deze opvanglocatie. De meesten van hen kwamen uit een crisis-noodopvanglocatie in een sporthal in Gorinchem.

Voordat wij ze in Piershil konden opvangen, is hard gewerkt om het voormalige gemeentehuis gereed te maken. De kantoren zijn leeg geruimd, er zijn bedden geplaatst en allerlei andere zaken die nodig zijn geregeld. De kamers zijn zo ingericht dat er 3 of 4 personen op 1 kamer kunnen slapen. Op het parkeerterrein achter het gebouw zijn units geplaatst met sanitaire voorzieningen. Ook komen daar keukenunits bij zodat de tijdelijke bewoners zelf kunnen koken. 

Het is in eerste instantie belangrijk dat deze mensen een dak boven hun hoofd en een bed om te slapen hebben. Na een lange en traumatiserende reis hebben zij behoefte aan rust en veiligheid. Er zijn op de locatie de hele dag door medewerkers en vrijwilligers die de bewoners begeleiden en vragen beantwoorden. De bewoners mogen uiteraard gaan en staan waar zij willen. Het is nog onbekend hoelang ze hier blijven. Veel hangt af van de ontwikkelingen in Oekraïne zelf. Gemeente Hoeksche Waard gaat nu uit van een opvangperiode van in ieder geval een aantal maanden. 

Heel veel mensen willen in actie komen voor de vluchtelingen uit Oekraïne, ook in de Hoeksche Waard. Afgesproken is dat Vluchtelingenwerk Nederland een coördinerende rol speelt in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Wilt u mensen opvangen? Wilt u werk aanbieden of vrijwilliger worden? Op de website van Vluchtelingenwerk kunt u terecht voor informatie.

U kunt ook bellen naar Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard via telefoonnummer: 06-23826835.

Platform RefugeeHelp

RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het dynamische platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Hier staan de wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag en aanbod samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen inspiratie opdoen en bijdragen.

Op de website van RefugeeHelp vindt u een platform met informatie voor en door vluchtelingen. 

Vindt u het lastig om de situatie rondom de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te begrijpen? Luister dan naar de uitleg van Steffie op haar website. Op haar website legt zij alles in eenvoudige taal uit.

Wij willen samen met u, de inwoners van de Hoeksche Waard, de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zo goed mogelijk laten verlopen. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

  • Dat kan per e-mail oekraine@gemeentehw.nl. Let op: het mailadres is zonder de twee puntjes op de i. Wij verzoeken u vriendelijk uw telefoonnummer te vermelden in de e-mail.
  • Of bel 088 – 647 36 47. U kunt ons elke werkdag telefonisch bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur.

Heeft u vragen over de opvanglocatie in Piershil, wilt u iets melden of een klacht bespreken? We horen dat graag van u.

  • Dat kan per e-mail locatiemanagerpiershil@gemeentehw.nl
  • Of bel de dienstdoende locatiemanager 088 -647 38 39 (dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur). Buiten die uren kunt u in noodgevallen terecht bij 088 -647 38 40 (beveiliging).

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden, zullen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief uitbrengen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, delen we die met u via de digitale nieuwsbrief.

Wilt u zich aanmelden voor deze digitale nieuwsbrief? Meld u dan aan via onderstaande button.

Privacy

Bent u benieuwd hoe wij met uw gegevens omgaan? Lees dan onze privacyverklaring (link opent in nieuw venster).