Opvanglocaties ’s-Gravendeel

Het is vaak in het nieuws: de opvang van vluchtelingen. Door onrust op verschillende plaatsen in de wereld vluchten veel mensen naar een veilige plek. Ook Nederland vangt vluchtelingen op. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voert dit uit. In ’s-Gravendeel vangt het COA sinds 15 december 2021 vluchtelingen op in het AZC aan de Kilweg.

Op de opvanglocatie in ’s-Gravendeel wonen op dit moment ongeveer 400 mensen. In de vluchthaven in de Kil komt eind mei een schip te liggen waar het COA tijdelijk maximaal 180 asielzoekers extra kan opvangen tot het einde van dit jaar. Ondertussen werken we op de opvanglocatie in ’s-Gravendeel (AZC) in het najaar aan uitbreiding van accommodaties met 150 opvangplekken die eind 2024 – na vertrek van het schip – klaar zijn.

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de actuele stand van zaken rond de opvang in ’s-Gravendeel. Wilt u er zeker van zijn dat u niets mist? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief (zie ook de tab ‘Meld u aan voor de nieuwsbrief’). Ook houden wij een overzicht bij van veelgestelde vragen en antwoorden. U vindt het overzicht onder de tab ‘Documenten en links’.

Het COA is elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur per telefoon te bereiken via 088 – 715 14 00.

Wilt u meer weten over het COA, hoe zij zorgen voor de veiligheid en hoe de bewoners leven?

Per 1 februari van dit jaar trad de zogeheten Spreidingswet in werking. Iedere gemeente In Nederland moet volgens deze wet bijdragen aan de opvang van asielzoekers. Volgens die wet moet gemeente Hoeksche Waard 550 plekken voor asielzoekers bieden. Op dit moment zijn alle caravans in het AZC bewoond en wonen er ongeveer 400 mensen op de locatie. Het COA gaat 150 extra opvangplekken in units op het AZC maken. Daarmee komt het totaal aantal opvangplekken aan de Kilweg op 550. Aan de uitbreiding van de accommodaties op het terrein van het AZC wordt dit najaar gewerkt. De verwachting is dat de units voor de extra 150 opvangplekken eind 2024 – na vertrek van het schip – klaar zijn. 

De tijdelijke opvanglocatie is sinds 15 december 2021 in gebruik. De locatie is eigendom van het COA. Eind 2022 gaf de gemeente, na een evaluatie waarbij onder andere ook omwonenden naar hun ervaringen werden gevraagd, al toestemming om het aantal plekken op het AZC uit te breiden tot maximaal 500. Dat is om verschillende redenen nog niet gelukt, vooral vanwege lange levertijden voor tijdelijke accommodaties.

AZC is geen aanmeldcentrum

De opvanglocatie in ’s-Gravendeel is geen aanmeldcentrum. In ’s-Gravendeel zijn al jarenlang vluchtelingen opgevangen in een AZC aan de Kilweg. Doorgaans heeft dit niet tot problemen geleid. In het nieuws worden vaak problemen in Ter Apel getoond. Echter het AZC is geen aanmeldcentrum zoals Ter Apel wel is. In een aanmeldcentrum moeten mensen zich als eerste melden als zij in Nederland komen. Daardoor is het heel onvoorspelbaar hoeveel mensen er de volgende dag op de stoep staan. Dat is in ’s-Gravendeel niet het geval. Hier is het maximale aantal bewoners nooit hoger dan het aantal opvangplekken.

Het COA wil vanaf ongeveer eind mei tot het einde van dit jaar in totaal 180 asielzoekers op het schip in de vluchthaven in de Kil opvangen. Samen met het maximaal aantal plekken dat het AZC nu heeft, is dat in totaal 580 opvangplekken. Op het schip is net als bij het AZC 24 uur per dag begeleiding en beveiliging aanwezig. De mensen die op het schip worden opgevangen, maken gebruik van verschillende voorzieningen van het AZC dat vlakbij is.  

Inloopbijeenkomst 

Op donderdag 16 mei is er tussen 17 uur en 19.30 uur een inloopbijeenkomst over extra opvang van asielzoekers in ‘s-Gravendeel in wijkgebouw Ons Centrum aan de Kerkstraat 25 in ’s-Gravendeel.. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn medewerkers van de gemeente en het COA aanwezig om hierover met u in gesprek te gaan.

Vanaf maandag 22 april start het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) met de opvang van 230 asielzoekers in hotel Ara aan de Veerweg in Zwijndrecht. Omdat de beoogde opvanglocatie in de buurt van de veerpont ligt, is er op 11 maart ook in Puttershoek een informatiebijeenkomst gehouden in Café ’t Veerhuys. De eerste groepen die in het hotel komen wonen, zijn 60 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv) en 70 volwassenen. De groep amv verblijft nu nog in een tijdelijke COA-locatie in Delft en komt samen met het team begeleiders naar Zwijndrecht. Vanaf dinsdag 23 april worden nog eens 100 volwassen personen opgevangen in het Ara hotel. U vindt meer informatie op de website van gemeente Zwijndrecht.

Telefonische bereikbaarheid 

De locatiemanager en/of beveiliging van het AZC in Hotel Ara in Zwijndrecht zijn 24/7 bereikbaar als u iets wilt melden of bespreken. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 06 – 86 55 91 40. Het e-mailadres is: Zwijndrecht@coa.nl.

Bij een noodsituatie, bel 112.

Wij hebben met het COA afspraken gemaakt over de voorwaarden die wij stellen. Die afspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst en gaan over:

  • de samenstelling van de groep mensen op de locatie (50% gezinnen, streven naar 75%);
  • de overlegstructuur met omwonenden en maatschappelijke organisaties in ’s-Gravendeel.
    Er is al enige tijd een goed functionerende klankbordgroep actief met daarin omwonenden, ondernemers, politie, brandweer en vertegenwoordigers van het verenigingsleven in ’s-Gravendeel. Regelmatig bespreken we met elkaar welke verbeterpunten er zijn en hoe we die op kunnen lossen;
  • het beheer en de beveiliging van de locatie.

Waarom vangen wij eigenlijk mensen op? Wat is het verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker? Krijgen we hier dan veel gedoe zoals in Ter Apel? Waarom zijn er geen woningen voor starters en maken we wel opvang mogelijk? Dit zijn slechts een paar van de soms gehoorde vragen of zorgen. En dat is logisch, er gebeurt nogal wat in onze samenleving op dit moment. Hieronder proberen we zoveel mogelijk informatie te geven.

Dat Nederland vluchtelingen opvangt ligt vast in het internationaal Vluchtelingenverdrag

Nederland vangt vluchtelingen op omdat ons land is aangesloten bij het ‘internationale Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties’. Dit verdrag was bij de start nog bedoeld voor mensen die waren gevlucht vanwege de Tweede Wereldoorlog.Volgens het verdrag is een vluchteling: iemand die in zijn thuisland ‘gegronde vrees’ heeft voor vervolging. Bijvoorbeeld op grond van ras, godsdienst of politieke overtuiging. En die in het eigen land geen bescherming krijgt. Vluchtelingen en asielzoekers mogen niet worden teruggestuurd naar een land waar hun leven gevaar loopt.

Het verschil tussen een asielzoeker, vluchteling en statushouder

Een asielzoeker is iemand die ons land om bescherming vraagt. Asielzoekers moeten een procedure doorlopen om te bepalen of zij hier mogen blijven. Het land waar asiel wordt gevraagd, onderzoekt of de asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties en dus bescherming nodig heeft. Dit doet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en dit heet de asielprocedure.

Wanneer een asielzoeker een tijdelijke verblijfsvergunning krijgt, is er sprake van een statushouder: iemand met zicht op een toekomst in Nederland. Statushouders mogen hier blijven en hebben dus ook recht op woonruimte. Is een asielzoeker echter geen vluchteling volgens het Vluchtelingenverdrag dan moet de asielzoeker Nederland verlaten.

Sinds de oorlog in Oekraïne eind februari van dit jaar uitbrak, vangen we ook vluchtelingen uit dat land op. Voor hen gelden andere regels dan voor andere vluchtelingen die door het COA worden opgevangen. Op de webpagina Opvang vluchtelingen Oekraïne vindt u hier meer informatie over.

De locatie in ’s-Gravendeel is geen aanmeldcentrum zoals Ter Apel

’s-Gravendeel is ‘slechts’ een opvanglocatie. Ter Apel is een aanmeldcentrum. Naar een aanmeldcentrum gaan asielzoekers als zij net Nederland binnen komen voor de eerste opvang en het opstarten van de asielprocedure. Wanneer asielzoekers en vluchtelingen in ’s-Gravendeel komen is voor sommigen van hen de asielprocedure al goedgekeurd. Sommigen doorlopen de procedure nog.

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden, zullen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief uitbrengen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, delen we die met u via de digitale nieuwsbrief.

Wilt u zich aanmelden voor deze digitale nieuwsbrief? Meld u dan aan via onderstaande button.

Let op! U ontvangt een e-mail om deze inschrijving te bevestigen, deze e-mail kan in uw spambox terecht komen.

Privacy

Bent u benieuwd hoe wij met uw gegevens omgaan? Lees dan onze privacyverklaring (link opent in nieuw venster).

Wij willen samen met u, de inwoners van de Hoeksche Waard, de tijdelijke opvang tot een succes maken. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. 

Het COA is elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur per telefoon te bereiken via 088 – 715 14 00.

Voor contact met de gemeente Hoeksche Waard kunt u mailen naar azc@gemeentehw.nl of bellen naar 088 – 647 36 47.