Ik ben een professional

‘Als ik een oudere onder de douche zet, zijn we in een holle ruimte, zonder hoorapparaten. Mensen doen dan vaak net alsof ze je verstaan en er komen dan reacties waarvan ik denk “Waar gaat dat heen?”’ Aldus Caroline Barendrecht (wijkverpleegkundige Buurtzorg)

Wat kunt u als professional doen?

Waaraan merk je dat iemand slechthorend is?

 • U hoort vaker “wat zeg je” of u krijgt door dat een ander ‘afwezig’ is in het gesprek.
 • Iemand wil altijd aan dezelfde kant zitten of leunt naar voren als u met hem/haar kletst.
 • Het volume van de tv, radio en telefoon gaat steeds een tikkie hoger.
 • U krijgt vreemde antwoorden of reacties, omdat slechthorenden proberen te liplezen of zelf de missende informatie invullen.
 • Slechthorenden worden vaak stiller in grotere groepen. Door veel omgevingsgeluid kunnen mensen met beginnend gehoorverlies de weg kwijt raken in het geroezemoes.
 • Telefoon- en onlinegesprekken gaan lastig, omdat hier veel ruis bij komt kijken. Een slechthorende kan hier niet goed mee omgaan.
 • Er wordt niet gereageerd op de deurbel.
 • Luisteren met een frons. Bij beginnende slechthorendheid moet uw gesprekspartner extra moeite doen om je te verstaan en daarbij kan diegene gaan fronsen.

Heb aandacht en geduld als professional.

 • Praat niet te hard, articuleer liever duidelijk de woorden die u zegt.
 • Vermijd bijzinnen of omwegen.
 • Spreek langzaam en spreek vooral de medeklinkers goed uit.
 • Houd oogcontact: spreek met uw gezicht naar de ander, zo kan de ander zien wat u zegt via uw gezichtsexpressie en mondbeeld en spraakafzien (liplezen).
 • Houd er rekening mee dat een slechthorende vaak eerst moet kijken/luisteren naar wat u zegt en dan pas de inhoud tot zich kan laten doordringen. Dit kan soms tot een vertraagde reactie leiden.
 • Gebruik mimiek en natuurlijke gebaren. Overdrijf niet.
 • Spreek op korte afstand met de slechthorende. Hoe korter de afstand, hoe minder geluiden de ontvangst verstoren.
 • Houd niets voor uw mond en zorg voor voldoende licht, zodat uw mond goed zichtbaar is. Ga niet met uw rug naar het licht toe staan.
 • Praat om de beurt en ga niet tussendoor met iemand anders praten.
 • Vermijd achtergrondgeluid: zet de televisie, radio of achtergrondmuziek uit en zoek een rustige plek om te praten.
 • Word niet boos, verlegen of ongeduldig als een slechthorende u niet meteen begrijpt. Herhaal eventueel wat u heeft gezegd, zo nodig in andere bewoordingen.
 • Vraag af en toe aan uw slechthorende gesprekspartner of hij of zij alles goed heeft verstaan. Zo toont u begrip en maakt u het de ander makkelijker om eventuele luister-/begripsproblemen naar voren te brengen.
 • Schrijf zaken als namen, adressen, telefoonnummers en data van afspraken op. Dit voorkomt onnodige misverstanden.

Wordt het gehoorapparaat gebruikt? Werkt het goed? Is er onderhoud nodig?

Tips en hulpmiddelen:

Deel een bericht op Twitter, Facebook en andere sociale media en maak hierbij gebruik van het Beeldmerk ‘Hoorwinst’.

Voor de nieuwsgierige lezer: geneeskundestudenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben begin 2021 onderzoek gedaan naar de effecten van de bewustwordingscampagne Hoorwinst. Bekijk hieronder het onderzoek.