Ik ben slechthorend

‘Waarom zou je het probleem van je slechthorendheid bij een ander leggen. Doe iets, los het op. Het is sociaal zoveel leuker’, aldus Nico de Pijper (directeur bestuurder Zorgwaard, zelf slechthorend).

Wat kunt u zelf doen?

Herkent u bij uzelf de volgende symptomen?

 • Het lijkt of mensen steeds onduidelijker praten.
 • Uw naaste zegt al een poos dat u niet goed hoort.
 • Wanneer iemand zachtjes praat, achter u of in een andere kamer staat, verstaat u niet wat er gezegd wordt.
 • U moet letten op de mond van je gesprekspartner om alles te begrijpen.
 • Gesprekken in een groep of met veel achtergrondlawaai of tijdens vergaderingen maken dat u niet meer goed hoort wat mensen zeggen.
 • U zet de radio en tv steeds luider.
 • Telefoneren wordt steeds moeilijker, zeker met achtergrondlawaai.
 • Familie, vrienden en collega’s moeten zaken regelmatig herhalen.
 • Geluiden zoals een het signaal van de afwasmachine, een fietsbel of de richtingaanwijzer van uw auto hoort u niet altijd meer. 
 • U krijgt het steeds moeilijker om geluiden correct te lokaliseren, u weet niet meer waar ze vandaan komen.
 • U weet wel dat u slechter hoort, maar u vindt het lastig om dat te erkennen, laat staan om er wat aan te doen. Kijk dan eens naar dit filmpje waarin kinderen u een spiegel voorhouden: “Als je slechte oren hebt, hoef je toch niet thuis te blijven?”

Maak een afspraak met uw huisarts of de hoorwinkel en doe een gehoortest.

 • Zeg het gewoon als u iets niet goed heeft verstaan. Net doen of u het wel begrepen heeft, leidt meestal alleen maar tot meer misverstanden.
 • Wees duidelijk, laat uw directe omgeving weten dat u niet goed hoort.
 • Laat mensen duidelijk weten als u iets niet verstaan heeft, en vraag om herhaling.
 • Stop met invullen van zinnen als u iets niet goed verstaat, dit veroorzaakt miscommunicatie, en is zeer vermoeiend voor uzelf.
 • Vraag mensen duidelijk in uw richting te praten.
 • Zorg voor een rustige omgeving, schakel achtergrondgeluiden zo mogelijk uit.
 • Houd oogcontact; dit vergemakkelijkt het verstaan.
 • Zorg dat u de mond van uw gesprekspartner goed kunt zien.

Zorg voor goed gebruik en onderhoud van uw gehoorapparaat.

Om beter te kunnen horen of verstaan kunt u zelf acties ondernemen, zoals het aanpassen van de akoestiek in uw huis of het aanzetten van de ondertiteling op tv.

Hebt u aan één of aan beide oren een gehoorverlies van meer dan 35 decibel, dan kunnen specialistische hoorhulpmiddelen handig of nodig zijn om geluiden goed waar te kunnen nemen en/of spraak te verstaan. Bespreek met uw audicien aan welke eisen uw hooroplossing moet voldoen en welke hoorhulpmiddelen voor u geschikt zijn. Uw audicien zal u ook voorlichten over welke verbeteringen u mag verwachten als u een hoorhulpmiddel aanschaft. Sommige hooroplossingen zijn bedoeld om bij beginnende slechthorendheid beter te kunnen horen en verstaan zonder hoortoestel. Andere hoorhulpmiddelen zijn bedoeld om te gebruiken in samenwerking met een gehoorapparaat, of ze worden gebruikt naast een gehoorapparaat.

Om u een indruk te geven van welke oplossingen er zijn om uw functioneren in het dagelijkse leven makkelijker of mogelijk te maken, kunt u zich afvragen wat voor u belangrijk is. Bijvoorbeeld:  

Ik wil graag:

 • Gesprekken kunnen voeren een-op-een of in kleine groepen.
 • Verstaan wat er wordt gezegd tijdens een (kerk)bijeenkomst of bij presentaties waarbij een microfoon wordt gebruikt.
 • Een theatervoorstelling kunnen volgen.
 • Tv of radio kunnen luisteren en volgen.
 • Gewekt worden en waarschuwingssignalen ontvangen zoals: de deurbel of de telefoon horen of een rook/CO-melder.
 • Telefoneren.

Bespreek uw wensen met uw audicien.

Tips:

Regel een voorlichting over Hoorwinst bij u op locatie, bijvoorbeeld op de klaverjasclub, vereniging of beweeggroep.

Mail hiervoor naar jr.bouwmeester@ggdzhz.nl met als onderwerp ‘Verzoek voorlichting Hoorwinst HW’.

Er zijn 5 kaarten met op elke kaart een tip waar u rekening mee kunt houden in het contact met iemand die slechthorend is. Op de achterkant staat een uitnodiging om samen een activiteit te ondernemen.

Mail hiervoor naar magdaleen.rietveld@gemeentehw.nl met als onderwerp ‘Verzoek Kaartenset Hoorwinst HW’.