Ik ben een naaste

‘Ik ga nog wel eens hard praten. Maar dat helpt niet. Het gaat niet om het volume maar om duidelijk en rustig articuleren en het maken van oogcontact’, aldus Lianne van Dam (Odensehuis HW).

Wat kunt u als naaste doen?

Waaraan merk je dat iemand slechthorend is?

 • U hoort vaker “wat zeg je” of u krijgt door dat een ander ‘afwezig’ is in het gesprek.
 • Iemand wil altijd aan dezelfde kant zitten of leunt naar voren als u met hem/haar kletst.
 • Het volume van de tv, radio en telefoon gaat steeds een tikkie hoger.
 • U krijgt vreemde antwoorden of reacties, omdat slechthorenden proberen te liplezen of zelf de missende informatie invullen.
 • Slechthorenden worden vaak stiller in grotere groepen. Door veel omgevingsgeluid kunnen mensen met beginnend gehoorverlies de weg kwijt raken in het geroezemoes.
 • Telefoon- en onlinegesprekken gaan lastig, omdat hier veel ruis bij komt kijken. Een slechthorende kan hier niet goed mee omgaan.
 • Er wordt niet gereageerd op de deurbel.
 • Luisteren met een frons. Bij beginnende slechthorendheid moet uw gesprekspartner extra moeite doen om je te verstaan en daarbij kan diegene gaan fronsen.

Heb aandacht en geduld als naaste.

 • Praat niet te hard, articuleer liever duidelijk de woorden die u zegt.
 • Vermijd bijzinnen of omwegen.
 • Spreek langzaam en spreek vooral de medeklinkers goed uit.
 • Houd oogcontact: spreek met uw gezicht naar de ander, zo kan de ander zien wat u zegt via uw gezichtsexpressie en mondbeeld en spraakafzien (liplezen).
 • Houd er rekening mee dat een slechthorende vaak eerst moet kijken/luisteren naar wat u zegt en dan pas de inhoud tot zich kan laten doordringen. Dit kan soms tot een vertraagde reactie leiden.
 • Gebruik mimiek en natuurlijke gebaren. Overdrijf niet.
 • Spreek op korte afstand met de slechthorende. Hoe korter de afstand, hoe minder geluiden de ontvangst verstoren.
 • Houd niets voor uw mond en zorg voor voldoende licht, zodat uw mond goed zichtbaar is. Ga niet met uw rug naar het licht toe staan.
 • Praat om de beurt en ga niet tussendoor met iemand anders praten.
 • Vermijd achtergrondgeluid: zet de televisie, radio of achtergrondmuziek uit en zoek een rustige plek om te praten.
 • Word niet boos, verlegen of ongeduldig als een slechthorende u niet meteen begrijpt. Herhaal eventueel wat u heeft gezegd, zo nodig in andere bewoordingen.
 • Vraag af en toe aan uw slechthorende gesprekspartner of hij of zij alles goed heeft verstaan. Zo toont u begrip en maakt u het de ander makkelijker om eventuele luister-/begripsproblemen naar voren te brengen.
 • Schrijf zaken als namen, adressen, telefoonnummers en data van afspraken op. Dit voorkomt onnodige misverstanden.

Wordt het gehoorapparaat gebruikt? Werkt het goed? Is er onderhoud nodig?

Tips:

Regel een voorlichting over Hoorwinst bij u op locatie, bijvoorbeeld op de klaverjasclub, vereniging of beweeggroep.

Mail hiervoor naar jr.bouwmeester@ggdzhz.nl met als onderwerp ‘Verzoek voorlichting Hoorwinst HW’.

Er zijn 5 kaarten met op elke kaart een tip waar u rekening mee kunt houden in het contact met iemand die slechthorend is. Op de achterkant staat een uitnodiging om samen een activiteit te ondernemen.

Mail hiervoor naar magdaleen.rietveld@gemeentehw.nl met als onderwerp ‘Verzoek Kaartenset Hoorwinst HW’.