Spring naar content

Toekomst Numansdorp

Hoe beleeft u Numansdorp over 30 jaar?

De afgelopen decennia ontwikkelde Numansdorp zich tot een levendig dorp. Het dorp heeft bijna 9000 inwoners en een bloeiend verenigingsleven, een gezellig centrum en een prachtige haven. Het dorp staat nooit stil en ook nu spelen in en rondom Numansdorp verschillende thema’s die van belang zijn voor de toekomst van het dorp. Denk hierbij aan een verdere uitbreiding van het recreatiestrand, horeca, woningbouw en verkeer.

Maar hoe willen we dat de toekomst van Numansdorp eruit ziet? Hoe leven, wonen, werken, recreëren en verplaatsen wij ons later? Is het centrum autoluw? Hoe ontsluiten we Numansdorp? Zijn er nieuwe recreatieve voorzieningen zoals een strand, klimbos of bioscoop? Staan er nieuwe huizen aan de zuidrand of aan het westen of oosten van het dorp? Komt er een nieuw cluster met sportvoorzieningen en/of een woon/zorgcomplex? Dit zijn simpele vragen maar de antwoorden zijn een stuk lastiger.

Het is belangrijk om hierover met z’n allen van tevoren na te denken. Dit doen we met partners maar ook met de inwoners van Numansdorp.

Graag organiseerden wij een fysieke dorpsontmoeting voor alle inwoners van Numansdorp om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van het dorp. Deze bijeenkomst stond gepland voor komende woensdag 17 november. Gezien de oplopende besmettingscijfers en de verscherpte coronamaatregelen kon deze bijeenkomst fysiek niet door gaan. Wel ging de digitale bijeenkomst op 22 november door.

De afgelopen decennia ontwikkelde Numansdorp zich tot een levendig dorp. Het is de verwachting dat Numansdorp blijft groeien, zowel in inwoneraantal, voorzieningen, recreatie als in mobiliteit. Op welke manier dit gebeurt is nog niet bekend. Daarom zijn wij nu bezig met het ontwikkelbeeld voor Numansdorp. Dit geeft inzicht hoe Numansdorp zich kan ontwikkelen in de toekomst.

Bij het maken van dit ontwikkelbeeld willen wij graag de ideeën en suggesties van u, inwoners van Numansdorp meenemen. Daarom hebben wij een paar vragen. Wij hopen dat u even de tijd neemt om de vragenlijst in te vullen. Dit kan tot en met zondag 28 november.

U kunt ook een gesprek aanvragen met Soraya Ghanem, regisseur gebiedsontwikkeling. Hiervoor kunt een e-mail sturen naar soraya.ghanem@gemeentehw.nl.