Kozijnen

Wilt u een bestaand kozijn van uw woning of bijgebouw wijzigen? Dan kan dit aan de achterzijde vaak zonder vergunning. Heeft u toch een vergunning nodig? Gemeente Hoeksche Waard heeft kozijnwijzigingen waarvan de gevelopeningen gelijk blijven, aangewezen als welstandsvrije verbouwingen (geen eisen voor het uiterlijk) waardoor de vergunningenprocedure eenvoudiger is. Of u een vergunning nodig heeft, controleert u via het Omgevingsloket. Ook kunt u daar direct een vergunning aanvragen mocht u die wel nodig hebben.

De reguliere procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning kan 8 tot 14 weken duren. Over deze procedure kun je lezen op onze website onder omgevingsvergunning.

Ja. Wat u vergunningsvrij kan bouwen, is bepaald in de wet. De vergunningsvrije situaties staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) art. 2.29. Staat wat u wilt bouwen niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen. Doe voor de zekerheid eerst nog even de vergunningscheck via het Omgevingsloket.

Ja. De technische regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gelden altijd wanneer u gaat bouwen.