Asbest verwijderen

Als u asbest wilt verwijderen, dan moet u bij ons een sloopmelding indienen. De melding doet u uiterlijk vier weken voor het verwijderen van het asbest. In een beperkt aantal gevallen geldt een meldingstermijn van vijf werkdagen. U kunt de melding digitaal indienen via het Omgevingsloket.

Let op: Verwijder asbesthoudend dakbeschot niet zelf.

Dakbeschot is vastgespijkerd, waardoor er bij het slopen onvermijdelijk (asbest)vezels vrijkomen. Daarom moet een gespecialiseerd bedrijf het dakbeschot weghalen.

Wij controleren of u bij uw melding alle gegevens hebt ingediend die nodig zijn. Als wij niet alle gegevens van u hebben ontvangen, dan ontvangt u een verzoek de informatie aan te vullen. Heeft u wel alle gegevens ingediend? Dan ontvangt u een bevestiging van ontvangst.

Nee. Het indienen van een melding kost u niets.

Na het tijdig indienen van een sloopmelding (in dit geval 5 werkdagen voor verwijderende werkzaamheden), mag u als eigenaar zelf asbest verwijderen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het gaat om het verwijderen van asbest uit een woonfunctie of nevenfunctie daarvan;
  • Het gaat om geschroefde asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (de vezels zitten stevig in het materiaal verankerd), niet zijnde dakleien, niet-gelijmde asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking;
  • De oppervlakte van de te verwijderende asbesthoudende platen, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of niet-gelijmde asbesthoudende vloertegels is maximaal 35 m2 per kadastraal perceel.

Als er niet wordt voldaan aan de bovenstaande voorwaarden (er is bijvoorbeeld meer asbest aanwezig), dan moet de melding vier weken voor de werkzaamheden worden gedaan en moet het asbest verwijderd worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Let op: verwijder asbesthoudend dakbeschot (materiaal onder de dakpannen) ook niet zelf. Dakbeschot is vastgespijkerd, waardoor er bij het slopen onvermijdelijk (asbest)vezels vrijkomen. Daarom moet een gespecialiseerd bedrijf het dakbeschot weghalen.

Het vrijgekomen materiaal pakt u dubbel in doorzichtig niet-luchtdoorlatende folie van 0,2 mm dikte en u tapet de naden af. Asbestzakken en folie zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de RAD HW B.V. (Regionale Afvalstoffendienst). Ook kunt u het vrijgekomen materiaal bij de milieustraat van de RAD inleveren. Niet correct verpakt materiaal wordt bij de milieustraat geweigerd. U vindt alle regels voor het inleveren van asbest in de afvalwijzer op de website van het RAD.

Voor een overzicht kijkt u op de website van Stichting Ascert.

Op de website van de Rijksoverheid staat een stappenplan voor het verwijderen van asbest. Download u ook deze flyer van Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid over het veilig verwijderen van asbest.

De regels over het doen van een sloopmelding vindt u in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Overtreding van deze regelgeving is strafbaar.