Transitievisie Warmte

Gezamenlijk werken we stap voor stap naar een aardgasvrije omgeving in de Hoeksche Waard

In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeenteraad uiterlijk 2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. Hierin staat dat alle gebouwen in Nederland in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Dit lijkt nog ver weg, maar in 2030 moet deze doelstelling al voor 20% zijn gerealiseerd. En dat vraagt om een bijdrage van ons allemaal. Want om te verwarmen, te douchen en te koken zonder aardgas moeten woningen, gebouwen en de buitenruimte worden aangepast. Een enorme klus. Daarom gaan we zorgvuldig en stap voor stap aan de slag.

Op het gebied van de warmtetransitie heeft de gemeente al veel bouwstenen liggen zoals de Regionale Energiestrategie (hierna: RES) en Regionale Structuur Warmte (hierna: RSW). Informatie hierover vindt u op de pagina Regionale Energiestrategie (RES) Hoeksche Waard.

Afgelopen periode is onderzocht wat de mogelijkheden in de Hoeksche Waard zijn als duurzaam alternatief voor aardgas. En in welke wijken of dorpen we vóór 2030 het beste kunnen starten met een gezamenlijke aanpak richting een aardgasvrije Hoeksche Waard. De uitkomst hiervan staat in de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Transitievisie Warmte’.  

Bekijk de Transitievisie Warmte

Er zijn al meerdere digitale bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij gingen wij in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de Transitievisie Warmte.

U kunt alle informatie en documenten terugvinden op de hiervoor ingerichte informatiepagina.

Ga naar de pagina ‘Terugblik digitale bijeenkomsten Transitievisie Warmte’.

De Transitievisie Warmte geeft richting aan hoe de aanpak van de warmtetransitie in de Hoeksche Waard eruit kan zien. Het is een momentopname van de technische mogelijkheden voor het aardgasvrij maken van de Hoeksche Waard en wat de mogelijke aardgasalternatieven zijn. De Transitievisie Warmte wordt over 2 jaar vernieuwd. In de Transitievisie Warmte staat een volgorde waarin de wijken en dorpen het beste aardgasvrij worden gemaakt.

Woningen en andere gebouwen worden in de Hoeksche Waard nu nog vaak verwarmd met aardgas. Hierdoor is het lekker warm en beschikt u over voldoende warm water. Ongeacht hoe koud het buiten is. Gelukkig zijn er ook andere goede manieren om uw woning of gebouw te verwarmen. Hierbij kunt u denken aan het verwarmen met een warmtepomp, hybride warmtepomp, maar ook groene gassen zoals waterstof en/of biogas zijn mogelijk in de toekomst een oplossing. Bekijk hiervoor de animatie-video over de aardgasvrije mogelijkheden.

Per wijk en per dorp wordt gekeken welke duurzame alternatieve warmteopties beschikbaar zijn. Waarbij de Transitievisie Warmte op hoofdlijnen iets vertelt over de warmtetransitie in de Hoeksche Waard, wordt de uitvoering hiervan voor de wijken en dorpen daarna uitgewerkt in een Wijk- of Dorpuitvoeringsplan.  De Transitievisie Warmte en later ook het de Wijk- of Dorpsuitvoeringsplannen maakt de gemeente samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de netbeheerder, woningcorporatie en provincie.  

De beste vorm van verduurzamen is energiebesparing. Alle energie die niet nodig is hoeft ook niet opgewekt te worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om energie te besparen. Bekijk de animatie-video met meer informatie over wat u nu al kunt doen:

Tips om energie te besparen of om uw woning te verduurzamen vindt u op de website van het Regionaal Energieloket.

Bent u ondernemer? Kijk dan op de website van het Zakelijke Energieloket voor een onafhankelijk advies bij het verduurzamen of energiezuinig maken van uw gebouw.

Heeft u hulp nodig bij het maken van een plan van aanpak voor uw gebouw. Energieke Regio helpt ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaars en woningbouwcorporaties met het verduurzamen van hun gebouwen. Kijk op de website van Energieke Regio voor meer informatie.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over wat er allemaal gebeurt om de Hoeksche Waard te verduurzamen?

Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Duurzaamheid.