De kosten voor het levensloopbestendig maken van de woning verschillen per situatie. Wilt u uw woning aanpassen of verbouwen met als doel dat u langer thuis kunt blijven wonen? Dan biedt de gemeente u de mogelijkheid om gebruik te maken van de blijverslening.

 • Uw woning helemaal afgestemd op uw wensen
 • Verantwoorde financiering voor ouderen
 • Betalen vanuit bouwkrediet, voorschieten niet nodig

Met de blijverslening maakt u uw woning levensloopbestendig waardoor u zo lang mogelijk van uw eigen woning geniet. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of aan het verwijderen van drempels. Misschien moet uw woning geschikt worden gemaakt voor specifieke zorg. Er zijn volop technische snufjes waarmee u uw huis afstemt op uw wensen. Met de blijverslening financiert u deze aanpassingen aan uw huis en maakt u uw woning klaar voor de toekomst. Wij adviseren om hiermee op tijd te starten, zodat u helemaal bent voorbereid als u door ouderdom of ziekte klachten krijgt.

De blijverslening is beschikbaar voor eigenaar-bewoners. De lening kan hypothecair of consumptief worden afgesloten. De blijverslening consumptief bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000. De blijverslening hypothecair bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000.

Onderstaand de voorwaarden om voor een Blijverslening in de Hoeksche Waard in aanmerking te komen op een rij:

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland;
 • U bent eigenaar-bewoner van de woning waar u de Blijverslening voor aanvraagt;
 • U woont in een bestaande woning in de Hoeksche Waard, en u woont daar minimaal 1 jaar;
 • U heeft een zorgvraag of;
 • U bent ouder dan 55 jaar en wilt de woning levensloopbestendig maken;
 • Indien u kiest voor een consumptief krediet bent u tevens jonger dan 76 jaar;
 • De totale financiering van de woning (hypotheek + Blijverslening) bedraagt niet meer dan 80% van de WOZ-waarde van de woning;
 • De maatregelen die u aan de woning treft dragen aantoonbaar bij aan het vergroten van de fysieke geschiktheid van de woningvoorraad ten behoeve van het langer zelfstandig thuiswonen.

De blijverslening kunt u aanvragen bij uw gemeente.

De gemeente bemoeit zich niet zelf met de financiële aspecten van de aanvraag. Dit regelt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). De gemeente stelt het geld beschikbaar, kijkt of u tot de doelgroep behoort en neemt het besluit of u een lening kunt aanvragen bij het SVn. SVn voert vervolgens een financiële toets uit om te bepalen of u voor de lening in aanmerking komt en verstrekt de lening. Een toegekende lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.

Als na toetsing blijkt dat u inderdaad voor een blijverslening in aanmerking komt, krijgt u van de gemeente een toewijzingsbrief en een SVn-aanvraagset.

Meer informatie over de blijverslening kunt u vinden op de pagina ‘Blijverslening‘.