Het vasthouden en versterken van een gezond economisch klimaat is één van zeven thema’s die begin 2019 door de gemeenteraad als speerpunten zijn benoemd. De andere thema’s zijn: duurzaamheid, mobiliteit, wonen, veiligheid, cultuur en inclusieve samenleving.

De gemeente werkt samen met ondernemers, inwoners, het onderwijs en maatschappelijke organisaties aan een gezonde, Hoeksche Waardse economie met ruimte voor ondernemerschap en volop kansen voor iedereen. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een arbeidsmarkt in balans, een bloeiende vrijetijdseconomie en een ongekend innovatieve landbouw typeren niet alleen de Hoeksche Waard, maar zijn ook ons visitekaartje.

Het programmaplan Economie beschrijft de doelen en inspanningen die bijdragen aan een vitale economie. Hierbij is uitgegaan van vijf programmathema’s:

  1. vitale arbeidsmarkt,
  2. gezond economisch vestigingsklimaat,
  3. bloeiende vrijetijdseconomie,
  4. duurzame innovatieve landbouw,
  5. aantrekkelijke gebiedsmarketing.

Ieder jaar laat gemeente Hoeksche Waard de Economische monitor uitvoeren; een momentopname van 1 januari tot en met 31 december waarin economische ontwikkelingen in de Hoeksche Waard inzichtelijk worden gemaakt. Hoewel de coronapandemie verstrekkende gevolgen heeft voor de economie, geeft de Economische monitor een goed beeld van meerjarige trends in de normale situatie.

Meer informatie & contact

Heeft u nog vragen of ideeën over ondernemen in de Hoeksche Waard? Laat het ons gerust weten.

Zie ook