Economische monitor

Ieder jaar laat gemeente Hoeksche Waard de Economische monitor uitvoeren; een momentopname van 1 januari tot en met 31 december waarin economische ontwikkelingen in de Hoeksche Waard inzichtelijk worden gemaakt.

Hoe staat de Hoeksche Waard er in economisch opzicht voor? Hoe staat het met de arbeidsmarkt en de woon-werkbalans? En wat zijn de meest recente ontwikkelingen en vooruitzichten? Deze vragen beantwoorden wij in deze “Economische Monitor Hoeksche Waard”. Deze 1e editie heeft nu vooral nog het karakter van een foto maar is tevens een opmaat naar een jaarlijkse monitor.

Hoe staat de Hoeksche Waard er in economisch opzicht voor? Hoe heeft de arbeidsmarkt zich in de afgelopen jaren ontwikkeld? En wat zijn de vooruitzichten? Deze vragen worden beantwoord in de ”Economische Monitor Hoeksche Waard 2019, 1-meting”.

De Economische monitor is beschikbaar voor iedereen die meer wil weten over de bevolking, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, bedrijvigheid en werkloosheid in de Hoeksche Waard.

De Economische monitor is beschikbaar voor iedereen die meer wil weten over de bevolking, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, bedrijvigheid en werkloosheid in de Hoeksche Waard.

De Economische monitor is beschikbaar voor iedereen die meer wil weten over de bevolking, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, bedrijvigheid en werkloosheid in de Hoeksche Waard.

De Economische monitor is beschikbaar voor iedereen die meer wil weten over de bevolking, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, bedrijvigheid en werkloosheid in de Hoeksche Waard.