Koninklijke onderscheidingen

Mensen die zich inzetten voor de samenleving kunnen een Koninklijke onderscheiding krijgen. Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u die persoon voorstellen. Woont de persoon in de Hoeksche Waard? Dan helpen wij u graag verder.

Op de website Kanselarij der Nederlandse Orden staat alle informatie beschreven die u nodig heeft voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding. Via deze website kunt u eerst een verzoek indienen dat dan rechtstreeks bij ons terecht komt. Vervolgens krijgt u een aanvraagformulier retour gezonden waarvan al wat gegevens zijn ingevuld.

Wilt u uw aanvraag eerst met ons doornemen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via e-mailadres kabinet@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 u kunt vragen naar de kabinetsmedewerker.

De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de ‘lintjesregen’. De lintjesregen is elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag.

  • Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen van het volgend jaar? Dan moet u de aanvraag uiterlijk vóór 1 juli van dit jaar doen.
  • Gaat het om een tussentijdse onderscheiding (bijvoorbeeld bij een afscheid of jubileum)? Dan moet u het voorstel uiterlijk 5 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum compleet indienen.
  • Dien een verzoek in via de website Kanselarij der Nederlandse Orden. Na het indienen van uw verzoek ontvangt u een aanvraagformulier waarmee u aan de slag kan.
  • Voor vragen of hulp kunt u contact opnemen met de kabinetsmedewerker van onze gemeente.

Er zijn verschillende Koninklijke onderscheidingen. Dit zijn de bekendste:

  • De Militaire Willems-Orde. Dit is de hoogste onderscheiding voor dapperheid. Sinds 1940 kunnen militairen en burgers lid zijn van de Militaire Willems-Orde.
  • De Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding is voor personen die iets bijzonders hebben gedaan voor de samenleving.
  • De Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze onderscheiding is voor personen die iets buitengewoon bijzonders hebben gedaan voor de samenleving.