Lichtmonument Levenslicht

Op 27 januari 2020 was het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, het internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei werd een tijdelijk lichtmonument ontworpen door kunstenaar Daan Roosegaarde: LEVENSLICHT. Aan dit project namen 170 Nederlandse gemeenten deel.

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. Deze traditie werd als inspiratie gebruikt, verweven met licht als symbool voor hoop. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen – gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland – stond het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust. Om de paar seconden lichtten de stenen op en doofden ze weer uit, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente gemist wordt.

Het monument was in zijn totale omvang te zien in Rotterdam

In Rotterdam was het monument op donderdag 16 januari eenmalig in zijn totale omvang te zien. Hierna zijn de stenen verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden, hun leven leefden; soms al generaties lang.

Holocaustmonument ‘Levenslicht’ te zien in de Hoeksche Waard

Ook de Hoeksche Waard stond stil bij haar Holocaustslachtoffers. Van 23 tot en met 31 januari 2020 was op 3 locaties in de Hoeksche Waard een deel van ‘Levenslicht’ te zien:

  • in Piershil bij het monument voor de burgerslachtoffers;
  • in Oud-Beijerland bij het Joods Monument ‘Am j’Israel Chai’;
  • in Strijen bij de ingang van het museum Het Land van Strijen. In het museum was een kleine expositie met foto’s van de plaatsen waar de Joden gewoond hebben in Strijen. Strijen heeft ook een Joodse synagoge gehad en een Joods badhuis. Daarvan zijn nog sporen in Strijen te vinden

Officiële herdenking op maandag 27 januari

Op 27 januari was er bij het monument in Oud-Beijerland een officiële herdenking met een toespraak van de toenmalige burgemeester Jan Pieter Lokker. Mevrouw Alie van den Berg vertelde over haar ervaringen in de oorlog en Amy van Schaick van OBS De Tandem las een gedicht voor.

Stille tocht Strijen op vrijdag 31 januari

Op de laatste dag werd er in Strijen een stille tocht  gehouden langs de huizen waar de Joden gewoond hebben en waar nu ‘Stolpersteine’ (struikelstenen) liggen. Op elke steen werd een roos gelegd. De startplaats was museum Het Land van Strijen aan de Kerkstraat 47. Vervolgens ging de tocht richting Molenstaat en dan door de Kerkstraat terug naar het Joodse gedenkmonument.