75 jaar Vrijheid in de Hoeksche Waard

In 2020 was het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog beëindigd werd. We vierden in 2020 deze bijzondere mijlpaal met het besef dat we sindsdien in vrijheid leven en dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

Vrijheidskrant Hoeksche Waard

Gemeente Hoeksche Waard maakte samen met veel vrijwilligers de Vrijheidskrant. U kunt deze krant hieronder online bekijken en lezen.  

Op het moment dat deze Vrijheidskrant werd gedrukt, sloeg de coronapandemie in alle hevigheid toe. Daardoor moesten alle evenementen worden afgelast. En dat betekende nogal wat voor het jubileumjaar ‘75 jaar Vrijheid’. Veel evenementen die in deze krant worden genoemd konden niet plaatsvinden. Musea waren dicht en concerten en andere bijeenkomsten gingen helaas niet door. En dat gold dus ook voor de herdenkingen en activiteiten op 4 en 5 mei. Het toneelstuk Momentum werd verplaatst naar september 2021.

Vele vrijwilligers hadden zich enorm ingezet voor de organisatie van de activiteiten. Het was ontzettend jammer dat deze crisis een dikke streep zette door al hun inspanningen. Maar onze gezondheid was en is het allerbelangrijkst. We wensen u veel leesplezier met deze mooie Vrijheidskrant met bijzondere Hoeksche Waardse verhalen!