Het levensverhaal van de Hoeksche Waard

Er is de afgelopen jaren al veel geschreven over het landschap en de cultuurhistorie van de Hoeksche Waard. Erfgoed leeft onder de inwoners! Elk gebied is het resultaat van eeuwenlange omgang van mensen met hun omgeving. De sporen ervan zie je terug in het landschap, de ondergrond, infrastructuur en bebouwing. Daarom heeft Cultuurland Advies in opdracht van gemeente Hoeksche Waard de ‘Landschapsbiografie van de Hoeksche Waard’ geschreven. Het bureau heeft hiervoor tal van historische gegevens en lokale bronnen geraadpleegd. Dit waardevolle document geeft antwoord op vragen als ‘Hoe is het landschap in de afgelopen eeuwen veranderd? Wat vinden we daar nog van terug in het landschap van vandaag? Hoe veranderde het menselijk gebruik van het landschap?’. Ook kan het gebruikt worden als toetsingsmiddel voor toekomstige ontwikkelingen.

Wat is een landschapsbiografie?

Een landschapsbiografie vertelt de ontstaansgeschiedenis van het landschap, vanaf de vorming van het natuurlijke landschap tijdens de ijstijden, tot aan de meest recente ontwikkelingen. De wisselwerking tussen mens en natuur staat daarbij centraal. Bij de landschapsbiografie hoort ook een inventarisatie en waardering van landschappelijke en cultuurhistorische elementen. Belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische parels kunnen hiermee een plek krijgen in de nieuwe Omgevingswet.

Cultuurhistorische waarde kaart

Ook is een cultuurhistorische waarde kaart opgenomen in het document, waarin onder andere de stedenbouwkundige kant van het verhaal: de monumenten, archeologische vindplaatsen en beschermde dorp- en dijkgezichten zichtbaar zullen zijn.

Meer informatie

In de folder ‘Landschapsbiografie in de gemeentelijke omgevingsvisie’ vindt u meer informatie over dit onderwerp. U vindt deze folder op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.