Terug naar het overzicht

Strijensedijk en Dr. Bossersstraat: 31 nieuwe woningen in ‘s-Gravendeel

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vandaag ondertekende wethouder Robin Heij 2 anterieure overeenkomsten voor het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen in ’s-Gravendeel.

Voor de Strijensedijk ondertekende Gert Jan Sint Nicolaas namens BAUh Projectontwikkelaars BV de overeenkomst. De ontwikkelaar wil daar 3 woningen en 8 (sociale huur)appartementen realiseren. Voor de Dr. Bossersstraat tekende ook Gert-Jan Onnink van De Mijl Invest BV mee. De ontwikkelaars willen daar 20 sociale huurwoningen realiseren.

Wethouder Heij is blij met het plan. “De woningen die in deze 2 projecten worden gebouwd, zijn een welkome aanvulling op het woningbestand in ’s-Gravendeel en de Hoeksche Waard. We weten dat er een grote vraag is naar sociale huurwoningen en woningen voor starters en senioren en die worden in deze 2 projecten gerealiseerd. Ook verbeteren de ruimtelijke kwaliteit en de leefomgeving doordat verouderde bebouwing verdwijnt en de woningen goed passen in het karakteristieke karakter van het dijklint. De gemeente wil dat iedereen in de Hoeksche Waard prettig kan (blijven) wonen en stimuleert daarom initiatieven die een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de dorpen en de ruimtelijke kwaliteit verbeteren.”

Passend bij de omgeving

Het is de bedoeling om de woning met de grote schuur aan de Strijensedijk te slopen en daar de woningen te bouwen. Aan de Doctor Bossersstraat wordt het voormalig partycentrum ‘Concordia’ vervangen door nieuwbouw van 20 woningen. Dit heeft nu nog geen woonbestemming. Beide plannen gaan uit van woningen die passen in het dorpse karakter. De woningen worden duurzaam en energiezuinig gebouwd. HW Wonen gaat de sociale huurwoningen verhuren. 

Planning

De verwachting is dat de ruimtelijke procedure halverwege 2024 afgerond is.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op onze website bij woningbouwprojecten in ‘s-Gravendeel.

Van links naar rechts: de heer G.J. Onnink, de heer R. Heij en de heer G.J. Sint Nicolaas.