Terug naar het overzicht

Scheepmakershaven: 26 nieuwe woningen in Oud-Beijerland

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vandaag ondertekenden wethouder Robin Heij en Arjan van Meijeren van Van Wijnen projectontwikkeling de anterieure overeenkomst voor het bouwen van 26 appartementen in het centrum van Oud-Beijerland.

Van links naar rechts: Ward Koppejan (Van Wijnen), wethouder Robin Heij, Arjan van Meijeren (Van Wijnen), Henriette Vernes (gemeente Hoeksche Waard)

De appartementen komen aan de Scheepmakershaven, van oudsher een belangrijke plek in het centrum van Oud-Beijerland. De haven in de directe nabijheid en de handels- en ondernemersgeest van de Beijerlanders zorgden voor veel bedrijvigheid rondom de haven. In de vroege jaren van de vorige eeuw was er een sigarenfabriek gevestigd en later werd de locatie ingezet als kledingatelier.

Wethouder Heij is blij met het plan dat zorgvuldig tot stand is gekomen. “Het plan levert een maatschappelijke meerwaarde op voor Oud-Beijerland omdat de woningen aantrekkelijk zijn voor ouderen en jonge huishoudens. Ook sluit deze ontwikkeling aan bij het gemeentelijke uitgangspunt om detailhandel in het centrum meer te centreren en leegstand van winkelpanden terug te dringen. Het bouwen van nieuwe woningen in een centrumgebied brengt altijd uitdagingen met zich mee. Met omwonenden en andere belanghebbenden zoals welstand en stedenbouw is dan ook overleg geweest over inpassing. Daarna is het plan op onderdelen aangepast. Wat ik mooi vind, is dat we met dit plan verschillende groepen mensen een kans bieden om te wonen in het centrum van het grootste dorp in de Hoeksche Waard. Met voorzieningen als winkels, horeca en recreatie op loopafstand. Aan dit soort woningen is veel behoefte in de Hoeksche Waard.”

Wat komt er?

Er komen 26 appartementen met een parkeergarage eronder, waaronder 8 studio’s in het goedkopere segment. De appartementen zijn geschikt voor een brede groep mensen, zowel voor ouderen, starters, doorstromers als alleenstaanden. De gemeente wil dat iedereen in de Hoeksche Waard prettig kan (blijven) wonen en stimuleert initiatieven die een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de dorpen en die de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. De woningen worden duurzaam en energiezuinig gebouwd.

Planning

Van Meijeren: “We hebben heel veel zin om aan de slag te gaan met dit mooie project. We verwachten eind 2024 te kunnen starten met bouwen. De verwachte bouwtijd is ongeveer anderhalf jaar.”

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Kijk op de projectpagina van de gemeente voor het laatste nieuws over Scheepmakershaven. Op de website Scheepmakerskwartier kunt u meer lezen over de woningen.

Artist impression Scheepmakershaven