Terug naar het overzicht

Ondersteuning mantelzorgers

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In de Hoeksche Waard is er samen met mantelzorgers en zorgprofessionals een Mantelzorgagenda 2021-2024 opgesteld. Met deze agenda richt de gemeente zich op het realiseren van een Meld- en informatiepunt mantelzorg, praktische hulp aan huis, buitenschoolse opvang voor kinderen met een zorgvraag (BSO+), mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en individuele/collectieve ondersteuning van de mantelzorgers. Onderwerpen die de bestaande hulp en ondersteuning van mantelzorgers/ zorgvragers aanvullen en mantelzorgers helpen om overbelasting te voorkomen.

“We hebben mooie stappen gemaakt met de onderwerpen uit de Mantelzorgagenda. Zo is er een meld- en informatiepunt en lopen er 2 proefprojecten (pilots) voor praktische hulp aan huis. We werken hard aan de realisatie van een BSO+, die hopelijk later dit jaar van start kan gaan. Ook kijken we samen met onze partners naar hoe we u beter kunnen ondersteunen als mantelzorger. Daarbij stemmen we graag af met mantelzorgers. Hiervoor is een klankbordgroep Mantelzorg opgericht. Deze klankbordgroep vertegenwoordigt u en andere mantelzorgers en wordt begeleid door MEE Mantelzorg. En tot slot kan ik zeggen dat het aanvragen van een vergunning voor een pre-mantelzorgwoning ook vereenvoudigd is. Allemaal dingen waar ik trots op ben, maar ik realiseer me ook dat er nog genoeg te doen is. En dat blijven we ook doen. Hopelijk met uw hulp en inbreng via de Klankbordgroep of MEE”, aldus wethouder Joanne  Blaak-van de Lagemaat (Zorg en Welzijn).

Meld- en informatiepunt geopend

Mantelzorgers hebben aangegeven behoefte te hebben aan 1 plek waar ze mondeling en digitaal alle informatie rondom mantelzorg kunnen vinden en vragen kunnen stellen. Dit centrale punt is, in samenwerking met MEE Mantelzorg, ondergebracht bij Wijkteam Hoeksche Waard. Mantelzorgers kunnen met al hun vragen daar terecht. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 – 647 18 18 of per e-mail via info@wijkteamhw.nl.

Op de website Wijkteam HW is allerlei informatie voor mantelzorgers verzameld. Via deze website worden mantelzorgers ook doorgelinkt naar websites van verschillende organisaties die hen ondersteunen.

Praktische hulp aan huis

Dit jaar hebben we 2 proefprojecten (pilots) gestart voor praktische hulp aan huis. De eerste is Zorgoppas voor ouders van een zorgintensief kind. Voor deze ouders is het vaak heel moeilijk om een geschikte oppas te vinden. Het gaat om kinderen met bijvoorbeeld autisme, een gedragsprobleem, een verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Op 1 december 2023 zijn gemeente Hoeksche Waard en Zorgoppas een pilot van 1 jaar gestart. Zorgoppas regelt geschikte en betaalbare oppas voor ouders van kinderen met een extra zorgbehoefte. Meer weten? Kijk op de website van het wijkteam.

De tweede is de inzet van medewerkers van Saar aan Huis en ZorgMies. Joanne Blaak-van de Lagemaat: “Als gemeente vinden we het belangrijk dat mantelzorgers ook tijd voor zichzelf hebben om wat leuks te doen of gewoon even rust te nemen. Dat kan alleen als zij weten dat hun naaste in goed gezelschap is en de zorg overgenomen wordt. Dat kan nu dus door medewerkers van Saar aan Huis en ZorgMies gedaan worden. Door als mantelzorger zo nu en dan die tijd voor uzelf te nemen, zijn de mantelzorgtaken beter vol te houden.” Wilt u meer weten over Saar aan Huis of ZorgMies? Neem dan contact met hen op via de contactpagina van Saar aan Huis of ZorgMies.

Klankbordgroep Mantelzorg

Mantelzorg is volop in ontwikkeling en vanuit de ervaringen van mantelzorgers is de gemeente benieuwd naar meningen, tips en ideeën. Daarom is MEE Mantelzorg gevraagd een Klankborgroep Mantelzorg op te richten en te begeleiden. In de klankbordgroep zit een afvaardiging van de verschillende mantelzorg doelgroepen. Denk onder andere aan ouders van zorgintensieve kinderen, werkende mantelzorgers en oudere mantelzorger. De klankbordgroep komt 3 keer per jaar bij elkaar en is gericht op mantelzorgzaken die het algemeen belang dienen.

Wilt u op de hoogte blijven of zelf deelnemen?
Dat kan! Neem contact op met het Wijkteam HW via telefoonnummer 088 – 647 18 18 of via e-mail info@wijkteamhw.nl.

Aanvragen van een pre-mantelzorgwoning makkelijker

Steeds meer inwoners van de Hoeksche Waard kiezen voor een mantelzorgwoning. En vragen daarom een vergunning aan. Met een vergunning kunt u een mantelzorgwoning in de eigen (achter) tuin plaatsen. Sinds juni kunt u ook een vergunning aanvragen voor een mantelzorgwoning voordat u mantelzorg nodig heeft. Dit noemen we een pré-mantelzorgwoning.

Denkt u ook na over een (pré-) mantelzorgwoning?
Maar twijfelt u of u in aanmerking komt voor een vergunning? Dan kunt u een aanvraag doen via het omgevingsloket. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente. Klik op het thema ‘omgevingscheck’.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en ondersteuning van jonge mantelzorgers pakken wij dit jaar verder op.