Terug naar het overzicht

Nieuwe opties voor randweg Klaaswaal

Gegevens van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geven nieuwe inzichten die gevolgen kunnen hebben voor de randweg Klaaswaal. Op basis van deze aanvullende gegevens is de kans groot dat de 60 km/u varianten aan de oostkant van Klaaswaal ook goede opties zijn. Daarom onderzoeken we ook deze opties in het MER.

In het MER (milieueffectrapportage) onderzoeken wij de milieueffecten van de mogelijke locaties voor de randweg Klaaswaal. Het MER biedt daarmee informatie die wij kunnen gebruiken bij het kiezen van  een voorkeurstracé en het vormt de basis voor het  bestemmingsplan dat nog moet worden opgesteld. Het MER is dus een belangrijk onderdeel in het proces.

Bij het beoordelen van de onderzoeken die worden uitgevoerd, betrekken we verschillende externe partijen, waaronder Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Extra cijfers verkeerstellingen

De omgevingsdienst zag dat de gegevens in het verkeersmodel op een aantal wegen binnen de gemeente afweken van de gegevens die zij zelf over de verkeersintensiteiten hebben. Verkeersintensiteit wil zeggen tellingen van het aantal voertuigen in een bepaald gebied op een bepaalde tijd. Deze nieuwe gegevens van de omgevingsdienst worden nu toegevoegd aan het verkeersmodel. Het gevolg hiervan is dat de 60 km/u varianten aan de oostkant van Klaaswaal ook goede opties zijn. Deze waren eerder afgewezen. Daarom nemen wij deze varianten nu alsnog mee in het MER.

Hoewel dit wat vertraging oplevert in de planning, biedt dit ook kansen. Door een nog completer verkeersmodel krijgen we beter inzicht in de verkeersstromen in de hele Hoeksche Waard. De 60 km/u varianten bieden wellicht weer andere mogelijkheden en inzichten. Maar dat moet blijken uit het verdere onderzoek.

Meer informatie

Meer informatie over het verkeersmodel en de gevolgen voor het project vindt u in de ‘Nieuwsbrief randweg Klaaswaal’ op onze website.