Terug naar het overzicht

Nieuw fietspad door de polder van het Oudeland van Strijen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Iedere dag fietsen er gemiddeld 200 scholieren vanaf Strijen naar de middelbare scholen in Klaaswaal en Oud-Beijerland. Zij gaan vaak over smalle dijken. Voor hen is het belangrijk dat er een veilige fietsroute is. Daarom willen wij een vrijliggend fietspad realiseren tussen Strijen en Oud-Beijerland. Dan hoeven fietsers de weg niet te delen met het drukke auto- en vrachtverkeer.

Om het landschap zo min mogelijk aan te passen, willen wij de bestaande inspectiewegen met elkaar verbinden. Op die manier ontstaat er een fietsroute vanaf de Bovenweg tot aan het bestaande fietspad van de Hoekseweg in Strijen. Deze fietsroute is bijna 5 km lang. Bij oversteekpunten komen snelheidsverlagende drempels voor gemotoriseerd verkeer en krijgt de fietser voorrang. Op deze manier zorgen wij voor de veiligheid van onze scholieren en andere fietsers.

Kom naar de inloopavond en bekijk het fietspad door een VR-bril

Op donderdag 13 oktober bent u van harte welkom op de inloopavond. Tijdens deze inloopavond krijgt u van ons een toelichting over het project en het tot stand komen van het tracé. U kunt u vragen stellen over het fietspad, de bestemmingsplanwijziging en de vervolgprocedures. Ook krijgt u van ons een doorkijk van de overige fietsprojecten waar gemeente Hoeksche Waard mee bezig is. Tot slot dagen wij u uit op onze fiets te stappen en een gedeelte van het tracé in een 360º wereld te fietsen! De avond is van 19.30 tot 21.00 uur in Dorpshuis Streona, Stockholmplein 6 in Strijen.

Samenwerking met provincie Zuid-Holland

Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk dat er veilige fietspaden zijn in de Hoeksche Waard. Daarom investeren wij in goede fietsverbindingen tussen de dorpen. Eén van deze verbindingen is de route van Strijen naar Westmaas richting Oud-Beijerland. Hiervoor werken we samen met de provincie Zuid-Holland.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op de pagina Fietspad Oudeland van Strijen. Voor vragen over het project kunt u terecht bij Lennard Herweijer bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 of via e-mail lennard.herweijer@gemeentehw.nl.