Nieuw fietspad door polder het Oudeland van Strijen

Iedere dag fietsen er gemiddeld 200 scholieren vanaf Strijen naar de middelbare scholen in Klaaswaal en Oud-Beijerland. Zij gaan vaak over smalle dijken. Voor hen is het belangrijk dat er een veilige fietsroute is. Daarom willen wij een vrijliggend fietspad realiseren tussen Strijen en Oud-Beijerland. Dan hoeven fietsers de weg niet te delen met het drukke auto- en vrachtverkeer.

Om het landschap zo min mogelijk aan te passen, willen wij de bestaande inspectiewegen met elkaar verbinden. Op die manier ontstaat er een fietsroute vanaf de Bovenweg tot aan het bestaande fietspad van de Hoekseweg in Strijen. Deze fietsroute is bijna 5 km lang.

Bij oversteekpunten komen snelheidsverlagende drempels voor gemotoriseerd verkeer en krijgt de fietser voorrang. Op deze manier zorgen wij voor de veiligheid van onze scholieren en andere fietsers.

Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk dat er veilige fietspaden zijn in de Hoeksche Waard. Daarom investeren wij in goede fietsverbindingen tussen de dorpen. Eén van deze verbindingen is de route van Strijen naar Westmaas richting Oud-Beijerland. Hiervoor werken we samen met de provincie Zuid-Holland.

Voor vragen over het project kunt u terecht bij Lennard Herweijer, bereikbaar via telefoonnummer 140186 of via e-mail lennard.herweijer@gemeentehw.nl.

Om een betere indicatie te krijgen over het fietspad kunt u een animatievideo kijken op YouTube

Wil je weten waar het fietspad komt te liggen? Kijk dan hier op de kaart.

Ben je benieuwd naar de vragen en reacties van de inloopavond? Klik dan hier

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Fietsroute Oudeland – Strijen’ lag tot 23 maart 2023 ter inzage en wordt waarschijnlijk eind 2023 vastgesteld. Wij verwerken nu de binnengekomen zienswijzen.

U kunt de stukken bekijken op de website Ruimtelijke plannen (onder plannummer: NL.IMRO.1963.BPFietspadOudeland-ON01), of via deze link.