Terug naar het overzicht

Inwoners adviseren over Rust en Activiteiten op Zondag

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De Hoeksche Waard verandert, maar één waarde blijft hetzelfde: inwoners willen graag rekening houden met elkaar. Dat concludeert het inwonersforum Rust en Activiteiten op Zondag. Zij hebben hun advies uitgebracht, gebaseerd op de mening van 18.392 inwoners die deelnamen aan het onderzoek naar rust en activiteiten op zondag. De komende weken reageert de gemeenteraad op het advies en de onderzoeksresultaten. Ook andere belanghebbenden (ondernemers, kerkelijke en maatschappelijke organisaties) worden uitgenodigd om te reageren.

2 scenario’s

Het inwonersforum legt in haar advies 2 scenario’s voor, die beiden uitgaan van hetzelfde vertrekpunt: in de Hoeksche Waard houden inwoners rekening met elkaar. In beide scenario’s krijgen ondernemers meer ruimte om zelf te bepalen of ze op zondag open willen, of juist niet. Ze geven wel enkele voorwaarden mee, zodat mensen die de zondagsrust in acht nemen hier ook ruimte voor krijgen. Bijvoorbeeld door openingstijden tussen 12.00 en 17.00 uur en het voorkomen van geluidsoverlast. Evenementen op zondag zijn wat het inwonersforum betreft alleen toegestaan als ze passen bij het karakter van de Hoeksche Waard.

Er is één groot verschil tussen de 2 scenario’s. In het eerste scenario gelden de regels voor de openingstijden van winkels overal op het eiland, in het tweede scenario alleen in de grotere dorpskernen en op bedrijventerreinen. Het is aan de gemeenteraad om een afweging te maken en hun keuze in de regelgeving te verwerken. Hierbij kan de gemeenteraad afwijken van het advies van het inwonersforum.

4 groepen inwoners met vergelijkbare waarden

Met het inwonersonderzoek naar Rust en Activiteiten op Zondag, dat deze zomer tussen 1 juni en 10 juli plaatsvond, wilde de gemeente de mening van zoveel mogelijk Hoeksche Waarders in kaart brengen. Oók van mensen die niet zo’n sterk uitgesproken mening hebben over het onderwerp. Een onafhankelijk bureau heeft de resultaten geanalyseerd en een rapport uitgebracht. Het bureau ziet 4 groepen Hoeksche Waarders die vergelijkbare waarden en prioriteiten delen:

• Groep 1 (22%): Maximale keuzevrijheid. Geef inwoners, winkeliers en organisatoren de vrijheid om zelf te kiezen of ze activiteiten willen ondernemen;
• Groep 2 (41%): Voor keuzevrijheid, maar onder voorwaarden. We houden rekening met elkaar;
• Groep 3 (22%): Liever rust. Alleen onder voorwaarden meer activiteiten. We houden rekening met elkaar;
• Groep 4 (15%): Maximale ruimte voor rust.

De conclusies laten zien dat het voor de meeste inwoners geen zwart-wit keuze is tussen álles open of volledige zondagsrust. De groepen 2 en 3 (63%) zet het rekening houden met elkaar centraal. Daarnaast is óók een meerderheid (groep 1 en 2) te zien die kiest voor een toename van de keuzevrijheid op zondag.

Inwonersforum: “Blijf met elkaar in gesprek”

Het inwonersforum is samengesteld via een loting en vormt ook naar eigen zeggen een goede afspiegeling van de Hoeksche Waard. Alle 4 de groepen met vergelijkbare waarden zijn vertegenwoordigd in het inwonersforum. Hun persoonlijke voorkeuren voor rust en activiteiten op zondag waren dus erg verschillend. De deelnemers schrijven in hun advies dat de vele goede gesprekken die ze met wederzijds respect gevoerd hebben, hebben geholpen om elkaar beter te begrijpen. Ze spreken de wens uit dat gemeente Hoeksche Waard dit soort gesprekken blijft faciliteren, ook na de besluitvorming.

Reacties verzamelen

De gemeenteraad is uitgenodigd om te reageren op het advies van het inwonersforum en de onderzoeksresultaten. De gemeente nodigt ook ondernemers en kerkelijke en maatschappelijke organisaties uit om op het onderzoeksrapport en het advies te reageren. Een deel van hen is vertegenwoordigd in de klankbordgroep, maar ook andere belanghebbenden mogen voor vrijdag 3 november reageren via e-mail raoz@gemeentehw.nl. De reacties worden betrokken bij een nog op te stellen voorstel aan de gemeenteraad.

Meer informatie

Op de pagina Zondag is meer informatie te vinden over het onderzoek. Belangstellenden kunnen daar ook het onderzoeksrapport en het advies van het inwonersforum vinden.