Terug naar het overzicht

Gemeente Hoeksche Waard en Belastingdienst ondertekenen nieuw convenant Horizontaal toezicht

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op woensdag 30 november heeft gemeente Hoeksche Waard een nieuw convenant Horizontaal toezicht gesloten met de Belastingdienst. Wethouder Robin Heij (Control) en Marco (M.C.) van der Waal, manager Grote Ondernemingen West, ondertekenden het convenant. Hierin zijn afspraken vastgelegd tussen de gemeente en de Belastingdienst over de manier waarop er wordt samengewerkt en hoe belastingaangiften worden gecontroleerd. Horizontaal toezicht maakt de uitvoering en het toezicht op belastingaangiften voor beide partijen eenvoudiger en overzichtelijker.

Bij de traditionele aanpak van de Belastingdienst (verticaal toezicht) controleert de Belastingdienst achteraf de betrouwbaarheid van een aangifte. Hierdoor is er vooraf geen zekerheid over de fiscale positie van de gemeente. Ook kan de gemeente te maken krijgen met correcties. Het kost dan soms dubbel of extra werk om de benodigde informatie uit het verleden naar boven te halen en de vragen van de Belastingdienst te beantwoorden.

Controle belastingaangiften vooraf biedt voordelen

Bij horizontaal toezicht wordt het toezicht op de gemeente meer in de actualiteit uitgevoerd. Vooraf worden de belangrijkste zaken met elkaar afgestemd. De gemeente heeft zo sneller zekerheid over haar belastingzaken en het risico op fouten in de aangifte wordt kleiner. Bij deze manier van werken steunt de Belastingdienst op de werkzaamheden die de gemeente uitvoert om tot de aangifte te komen. Hierdoor kan de Belastingdienst ervan uitgaan dat de ingediende aangiften kloppen.

Samenwerking op basis van vertrouwen

De uitgangspunten van de samenwerking zijn transparantie, begrip en vertrouwen. Wethouder Robin Heij is blij met de goede samenwerking: “Ik ben trots dat we als relatief jonge gemeente opnieuw met de Belastingdienst een convenant voor horizontaal toezicht kunnen ondertekenen. Dit geeft aan dat de Belastingdienst vertrouwen heeft in onze beheers- en controlemaatregelen. Wij hebben aangetoond dat we de wettelijke rechten en plichten kunnen waarborgen. Bovendien draagt dit convenant bij aan minder administratieve drukte.”

Nieuw convenant voor 3 jaar

Het eerste convenant Horizontaal toezicht is in 2019 met gemeente Hoeksche Waard gesloten. Het nieuwe convenant is gesloten voor 3 jaar. De toegankelijkheid en openheid tussen de Belastingdienst en de gemeente wordt hier verder mee versterkt.