Terug naar het overzicht

Enquête over het ‘levensverhaal’ van de Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard is begonnen met het schrijven van het ‘levensverhaal’ van de Hoeksche Waard. Elk gebied is het resultaat van eeuwenlange omgang van mensen met hun omgeving. De sporen ervan zie je terug in het landschap, de ondergrond, infrastructuur en bebouwing. Ook staan we nadrukkelijk stil bij het natuurlijke landschap en de sporen die daarvan nog zichtbaar zijn.

In de zogenaamde Cultuurhistorische Landschapsbiografie over de Hoeksche Waard integreren we de kennis daarover vanuit verschillende disciplines (de onlangs verschenen Canon en de opgestelde Omgevingsvisie) in een samenhangend verhaal. Een integrale benadering die goed aansluit op de Omgevingswet.

Input inwoners via enquête

Bij het opstellen van de Canon en de Omgevingsvisie bleek dat er veel kennis en bereidheid aanwezig is bij de inwoners van de Hoeksche Waard. Bij de ontwikkeling van de Cultuurhistorische Landschapsbiografie, willen we als gemeente graag input van de inwoners vragen, zodat iedereen zich uiteindelijk met het product kan identificeren. Daarom hebben we een korte online enquête samengesteld, met de vraag of iedereen die wil invullen.

De enquête vindt u via de website van gemeente Hoeksche Waard. Het invullen van de enquête is een eerste oriënterende stap, later in het proces worden ook informatie- en themabijeenkomsten georganiseerd waarin veel ruimte is voor het delen van kennis en informatiebronnen. Aan de hand van de bijeenkomsten kunnen we het ‘levensverhaal’ van de Hoeksche Waard verder invullen en verder verfijnen.

Wilt u meer informatie?

Meer informatie over Cultuurhistorische Landschapsbiografie over de Hoeksche Waard is te lezen via de website van gemeente Hoeksche Waard.