Het levensverhaal van de Hoeksche Waard

Er is de afgelopen jaren al veel geschreven over het landschap en de cultuurhistorie van de Hoeksche Waard. Erfgoed leeft onder de inwoners! Gemeente Hoeksche Waard zet in 2022 een volgende stap met het opstellen van een Cultuurhistorische Landschapsbiografie van de Hoeksche Waard, oftewel het ‘levensverhaal’ van de Hoeksche Waard. Elk gebied is het resultaat van eeuwenlange omgang van mensen met hun omgeving. De sporen ervan zie je terug in het landschap, de ondergrond, infrastructuur en bebouwing. Ook staan we nadrukkelijk stil bij het natuurlijke landschap en de sporen die daarvan nog zichtbaar zijn.

Wat is een landschapsbiografie?

Een landschapsbiografie vertelt de ontstaansgeschiedenis van het landschap, vanaf de vorming van het natuurlijke landschap tijdens de ijstijden, tot aan de meest recente ontwikkelingen. De wisselwerking tussen mens en natuur staat daarbij centraal. Bij de landschapsbiografie hoort ook een inventarisatie en waardering van landschappelijke en cultuurhistorische elementen. Belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische parels kunnen hiermee een plek krijgen in de nieuwe Omgevingswet.

Uw mening is belangrijk

Het verhaal van het landschap moet voor alle inwoners leesbaar, duidelijk en herkenbaar zijn. Uw mening is daarbij van groot belang. Wat vindt u bijvoorbeeld belangrijke thema’s of gebieden die uitgelicht moeten worden in de landschapsbiografie?

Over de totstandkoming van de biografie kon u tot juni 2022 meedenken door middel van het invullen van een vragenlijst. De uitkomsten zijn inmiddels verwerkt en worden in de biografie meegenomen.

Ook hebt u kunnen meepraten bij de informatie- en themabijeenkomsten die in juni georganiseerd zijn. Daarbij zijn verhalen over het agrarisch erfgoed en streekverhalen uit Hoeksche Waard gedeeld. Deze zullen in katernen tussen de diverse hoofdstukken van de biografie onderdeel gaan uitmaken.

Cultuurhistorische waarde kaart

Ook zal een cultuurhistorische waarde kaart opgenomen worden, waarin o.a. de stedenbouwkundige kant van het verhaal: de monumenten, archeologische vindplaatsen en beschermde dorp- en dijkgezichten zichtbaar zullen zijn. Ontsluiting vindt vanaf 2023 plaats via de website van de gemeente Hoeksche Waard.

Meer informatie

In de folder ‘Landschapsbiografie in de gemeentelijke omgevingsvisie’ vindt u meer informatie over dit onderwerp. U vindt deze folder op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.