Terug naar het overzicht

Denk met ons mee over afval scheiden en inzamelen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeente gaat over op een nieuw grondstoffenbeleid. Wilt u hierover meedenken? Doe dan mee met de klankbordgroep.

Wat is de klankbordgroep?

De klankbordgroep bestaat uit inwoners die mee gaan denken over het nieuwe beleid dat we willen invoeren om meer grondstoffen van een hogere kwaliteit gescheiden in te zamelen. De gemeenteraad stelde op donderdag 12 oktober al een groot aantal kaders voor het nieuwe beleid vast. Voorbeelden hiervan zijn het minder vaak legen van restafvalcontainers en meer mogelijkheden voor het scheiden van bijvoorbeeld gft en afgedankte elektrische apparaten. De klankbordgroep denkt samen met RAD en gemeente over het nieuwe beleid en hoe we dat het beste kunnen invoeren.

In de klankbordgroep:

  • Helpt u ons door mee te denken bij een aantal vraagstukken;
  • Kunt u uw persoonlijke ervaringen delen over afval scheiden en de inzameling;
  • Kunt u ideeën aandragen en kritische vragen stellen.

Tijdens 2 bijeenkomsten gaan we met verschillende vragen aan de slag. Bijvoorbeeld “Hoe maken we inzamelen van restafval 1x per 4 weken haalbaar voor iedereen?”

Wat is het doel van de klankbordgroep?

Het doel van de klankbordgroep is om gevraagd en ongevraagd advies te geven over het grondstoffenbeleidsplan. Als inwoner van de Hoeksche Waard weet u het beste wat wel of juist niet werkt en wat er speelt in uw omgeving.

Waar zijn we naar op zoek?

We zien graag een diverse klankbordgroep, die een goede afspiegeling is van de bewoners van gemeente Hoeksche Waard. Dus iedereen is welkom in de klankbordgroep. Van jong tot oud, met een klein of groot huishouden, met of zonder (jonge) kinderen, uit verschillende dorpen, uit een appartement of vrijstaande woning. Er is plek voor maximaal 20 deelnemers.

Wanneer komt de klankbordgroep bij elkaar?

De eerste bijeenkomst is op woensdag 17 januari 2024 van 19.30 tot 21.00 uur en de tweede bijeenkomst staat gepland voor woensdag 31 januari 2024 op hetzelfde tijdstip. Beide bijeenkomsten vinden plaats bij RAD, Smidsweg 20a in Westmaas.

Meld u aan

We horen graag uw mening in de klankbordgroep, dus meld u vóór vrijdag 15 december 2023 aan. Stuur een e-mail naar Nadia Akhadir van RAD via n.akhadir@radbv.nl en licht daarin kort toe wie u bent en waarom u graag mee wilt doen.