Terug naar het overzicht

Boerderij ‘Even Buiten’: 14 appartementen voor mensen met (licht)verstandelijke beperking en 12 woningen voor senioren en starters

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op donderdag 11 januari ondertekenden wethouder Robin Heij (Wonen) en Leander Seip (bestuurder van Trivestor en mede-eigenaar van de boerderij) de anterieure overeenkomst voor de voormalige boerderij ‘Even Buiten’ aan de Beneden Oostdijk 50 in Oud-Beijerland. Ook een aantal ouders die met elkaar de Stichting MooiMens HW vormen waren hierbij aanwezig, samen met hun kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking. Deze jongvolwassenen worden de toekomstige bewoners van 1 van de woonblokken.

Wat komt er?

Volgens het plan komt in de schuur van de voormalige boerderij een theehuis met een landwinkel waar streekproducten worden verkocht. In het voorhuis komt een Bed & Breakfast. Het terrein om de boerderij heen wordt ingericht met een moestuin, pluktuin, fruitboomgaard en dierenwei. Dit alles wordt gerund door mensen met een (licht)verstandelijke beperking. In de naastgelegen weide komen 2 woonblokken: 1 voor de Stichting MooiMens met 14 woon-zorg-appartementen voor mensen met een (licht)verstandelijke beperking en 1 woonblok met 6 benedenwoningen voor senioren en 6 bovenwoningen voor starters. De woningen in dit plan worden gasloos en zeer energiezuinig. Dit levert de toekomstige bewoners een besparing op de energiekosten en extra wooncomfort op.

Bouwen met oog voor de behoeften van onze inwoners

Door op deze mooie plek zorgwoningen te combineren met woningen voor senioren en starters draagt dit plan bij aan het versterken van de vitaliteit en leefbaarheid van Oud-Beijerland en aan de Wonen, Welzijn en Zorg Uitvoeringsagenda. Wethouder Robin Heij: “De woningen die de initiatiefnemer op het erf wil bouwen voldoen aan de behoefte die er is aan woningen voor senioren en starters en aan een woonvorm voor de kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking. Er wordt eigenlijk een mini-inclusieve samenleving gerealiseerd.  In het plan wordt rekening gehouden met de historische waarde van de boerderij, de omgevingskwaliteit en biodiversiteit. De weide ligt tegen de grienden met wandelpaden aan. Er is dan ook heel goed gekeken naar het behoud van de ecologische waarden van de omliggende buitenruimte en de natuur in de directe omgeving. Zo wordt bijvoorbeeld langs de grienden de voormalige boomgaard in ere hersteld. Bij de uitwerking van deze plannen zijn niet alleen onze eigen ecoloog, maar ook Hoekschewaards Landschap en de Historische Vereniging betrokken.”

De wethouder vult aan: “Ook hechten we veel waarde aan het betrekken van omwonenden. Al vroeg in het proces startten we daarom met een klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van omwonenden, de initiatiefnemer en de projectleider van de gemeente. Met elkaar is zo goed mogelijk geprobeerd tot een haalbaar, passend en kwalitatief goed plan te komen. Op advies van de klankbordgroep en de andere belangengroepen zijn er door de initiatiefnemer ook aanpassingen gedaan in het oorspronkelijke plan. Eind vorig jaar organiseerden we een inloopbijeenkomst om de plannen met alle omwonenden te delen.”

Een nieuwe en zinvolle maatschappelijke functie

Leander Seip: “Even Buiten wordt echt een plek voor iedereen. Er wordt dagbesteding geboden aan mensen met een beperking. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen in de bediening in het theehuis en de landwinkel, lekkers bakken voor de bezoekers, plantjes kweken en de dieren verzorgen. Daarnaast wordt deze mooie oude boerderij een ontmoetingsplek. Mensen uit de buurt kunnen hier wat eten en drinken en lokale producten kopen. De voormalige boerderij krijgt daarmee, met respect voor de historische waarde, een nieuwe en zinvolle maatschappelijke functie.”

Stichting MooiMens HW

Stichting MooiMens HW is opgericht door 3 ouders van jong volwassen mooie mensen met een verstandelijke beperking, met als doel een fijn thuis te realiseren voor hun kinderen. Hester, Lia en Marijke: “Zij verdienen een eigen plek waar zij vooral zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en het gevoel hebben nuttig te zijn. Het plan Even Buiten biedt die mogelijkheid om een fantastische, levensloopbestendige woonplek voor hen te realiseren. Er zijn nu 14 mogelijke bewoners en er is een wachtlijst.”

Planning

Het ontwerpbestemmingsplan voor het plan Even Buiten ligt tot en met woensdag 31 januari 2024 ter inzage (vanaf donderdag 21 december 2023). Gedurende die termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna wordt dit plan met de beantwoording van eventuele zienswijzen ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Na het aanvragen en verkrijgen van de omgevingsvergunning is nog een aantal maanden nodig voordat met de bouw kan worden begonnen. Als alles volgens plan verloopt, kan in het najaar van 2024 worden gestart met de bouw.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website Even Buiten of op onze webpagina over Even Buiten en op de website van Stichting MooiMens.