Terug naar het overzicht

Bijeenkomst 'Eindjes aan elkaar knopen'

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wie moeite heeft om rond te komen, kan bij de gemeente aankloppen voor hulp. Maar hoe weet je wat er allemaal mogelijk is en of je daar voor in aanmerking komt? Hoewel vrijwilligers en betrokken inwoners daarbij een belangrijke rol spelen, zijn zelfs zij niet altijd op de hoogte van wat er allemaal kan. Daarom organiseerden Welzijn Hoeksche Waard en gemeente Hoeksche Waard een bijeenkomst om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

De bijeenkomst met de titel “Eindjes aan elkaar knopen” vond plaats op 30 november bij Yuverta in Klaaswaal. Doel van de avond was het koppelen van betrokken inwoners en vrijwilligers aan de gemeente en de samenwerkingspartners van de gemeente. Door teamleider van Welzijn Hoeksche Waard Joke de Haan en raadslid Riene Verburgh werd het belang hiervan benadrukt.

Leren van elkaar

Steeds meer inwoners in de Hoeksche Waard hebben moeite met en/of zorgen over hun eigen financiële situatie. Tegelijkertijd zijn er inwoners in de Hoeksche Waard die vanuit betrokkenheid of eigen ervaring anderen helpen de weg te vinden naar de juiste hulp en ondersteuning. Joke de Haan acht deze inwoners onmisbaar. “Zij komen op plekken waar de gemeente of Welzijn Hoeksche Waard soms niet kan komen. Juist deze groep kan daarom het verschil maken.’’ Toch hebben niet alle inwoners en vrijwilligers alle informatie over de mogelijkheden binnen de gemeenten. ‘’Juist daarom was deze avond zo relevant. De aanwezigen hebben nu meer informatie over wat er al is en hoe zij daar gebruik van kunnen maken. Die informatie kunnen zij weer delen met inwoners die het moeilijk hebben. Daarnaast wilden we ook van hen weten waar hun behoeftes liggen. Daar kunnen wij ook weer van leren”, aldus de Haan.

Elkaar beter leren kennen

Bij aanvang van de bijeenkomst werd een filmpje vertoond waarin ervaringsdeskundigen vertelden over hun ervaringen met inwoners met geldzorgen. Het grootste gedeelte van de avond richtte zich vervolgens op interactiviteit. Hierbij werd specifiek gesproken over wat inwoners en vrijwilligers nodig hebben om de samenwerking met het formele netwerk te versterken. De grootste barrière, zo bleek, was het feit dat de partijen elkaar onvoldoende kenden en onvoldoende in beeld hadden wat de gemeente en haar partners voor hen kon doen. De route richting de gemeente en/of partners was te onduidelijk. Om deze barrière te slechten, werd er gesproken over mogelijke oplossingen. Straatfeesten, lokale bijeenkomsten en het inzetten van ervaringsdeskundigen kwamen o.a. naar voren als ideeën. Nabijheid en fysieke aanwezigheid van het formele netwerk was daarbij het belangrijkste. Welzijn Hoeksche Waard neemt de resultaten van de avond mee naar volgend jaar en wil de bijeenkomst een vervolg geven in 2023. ‘’Niet alleen op één plek, maar juist ook op herkenbare plekken in de dorpen.’’ Aldus de Haan.

Ook kregen inwoners meer te horen over de website datgeldtvoormij.nl, waarop inwoners zelf kunnen bekijken of ze in aanmerking komen voor de verschillende regelingen. Welzijn Hoeksche Waard en de gemeente hopen dat inwoners deze website onderling ook zullen delen ´´Lukt het invullen niet? Dan kunnen ze altijd terecht bij HW Wonen en de gemeente,’’ gaf wethouder Paul Boogaard aan.

Er is meer mogelijk dan je denkt

De wethouder vond het thema in het huidige economische klimaat extra relevant. ‘’Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij. Door de huidige tijd wordt dat steeds lastiger. Daarom moeten we naar elkaar omkijken.’’ Hierin hebben de gemeente en haar partners een belangrijke rol, zo benoemde de wethouder. ‘’De gemeente heeft verschillende inkomensondersteunende regelingen om mensen financieel bij te staan.´´ Boogaard deed daarom een oproep aan de aanwezigen. ‘’Help elkaar en weet elkaar te vinden” Soms vinden mensen het moeilijk om hulp te vragen of is er schaamte. Dan praten inwoners liever met collega’s of vrienden. Jullie kunnen ervoor zorgen dat ze ons weten te vinden.’’

Zelf last van geldzorgen of meer weten over de vergoedingen?

Op de website datgeldtvoormijhw.nl kunnen inwoners zelf, door middel van een korte vragenlijst, ontdekken of zij in aanmerking komen voor vergoedingen en regelingen. Heb je te maken met schulden of wil je verder praten over je financiën? Ook dan kan je bij de gemeente terecht. Bel of mail naar de afdeling Schulddienstverlening via 088 – 647 36 47of schulddienstverlening@gemeentehw.nl. Meer weten? Kijk op onze website.