Terug naar het overzicht

100 woningen in tweede fase project ‘s-Gravendeel West

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Donderdag 10 maart ondertekende wethouder Harry van Waveren samen met de projectontwikkelaars Erik den Breejen van ABB Bouwgroep en René Schepers van BPD Gebiedsontwikkeling de intentieovereenkomst voor het realiseren van 100 woningen in de tweede fase van het project ’s-Gravendeel West. Bij de ondertekening was ook de klankbordgroep aanwezig.

Het plan bestaat uit 2 hoofdfasen. ABB en Stevast ontwikkelen 179 woningen in de eerste fase, die in 2021 is gestart. Het voornemen is om de tweede fase aansluitend op de eerste te ontwikkelen en te realiseren.

Locatie bouwontwikkeling

De percelen zijn eigendom van de bovengenoemde projectontwikkelaars. De locatie ligt aan de noordzijde van het gehele plangebied bij de entree van ’s-Gravendeel en is ingeklemd tussen de N217, de Maasdamseweg en de Molendijk. Deze percelen liggen aan de rand van bestaand stedelijk gebied. Daarom is er bij de woningbouwontwikkeling extra aandacht voor de inpassing van de bebouwing in het open landschap en de noordelijk gelegen Molendijk. Daarnaast is er aandacht voor een goede overgang naar de ernaast gelegen wijk Schuilingen. ABB, BPD en Stevast: “We zijn er trots op dat de samenwerking met de gemeente en de klankbordgroep voor fase 1 zo goed is verlopen en zijn verheugd dat deze samenwerking kan worden voortgezet in fase 2. Hiermee dragen alle betrokken partijen bij aan de prachtige uitbreiding van ’s-Gravendeel.”

Duurzame en klimaatbestendige woningen

In 2018 stelde het college van de gemeente Binnenmaas de ambities en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van ’s-Gravendeel West vast. Een van de voorwaarden was dat ’s-Gravendeel West een duurzame en klimaatbestendige wijk wordt, met een gevarieerd woonprogramma. Wethouder Harry van Waveren: “Deze uitbreiding is 1 van de 3 grotere uitbreidingslocaties van gemeente Hoeksche Waard. Ik ben erg blij met de duurzame en klimaatbestendige inrichting. Het duurt nog even voordat de tweede fase van het project wordt gebouwd. Daarom zijn er nu nog geen afspraken over het type woningen. Wel is bekend dat we ook hier willen bouwen voor starters en dat deze woningbouw bijdraagt aan het oplossen van het grote tekort aan woningen.”

Samenwerking met omgeving

In een participatietraject met omwonenden is in 2020 een klankbordgroep opgericht. Ook voor de tweede fase gaan de projectontwikkelaars en de gemeente een (aparte) klankbordgroep oprichten. Op deze manier wordt in samenspraak met omwonenden het stedenbouwkundig plan verfijnd.

Planning

De eerste fase is in ontwikkeling. De start van de verkoop van de eerste woningen van de eerste fase is in de tweede helft van 2022. Het voornemen is om fase 2 aansluitend op fase 1 te ontwikkelen en te realiseren. Naar verwachting start de planontwikkeling in 2026 en hiermee ook de gesprekken met de omgeving over de tweede fase.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het 2-fasen project op de website van ‘s-Gravendeel-West en op onze woningbouwprojectenpagina.

V.l.n.r. bij het bouwbord: René Schepers van BPD Gebiedsontwikkeling, wethouder Harry van Waveren en Erik den Breejen van ABB Bouwgroep