Terug naar de vorige pagina

Zuid-Beijerland: herinrichting van het centrumgebied

Project in grote lijnen

Op het plein van het winkelcentrum en in de Gravin Sabinastraat (Van Oldenbarneveltstraat tot Tuinweg) vervangen we alle bestrating, verlichting en het grootste deel van de bankjes en prullenbakken. Ook de inrichting van de straten en het plein passen we aan. De grootste aanpassingen zijn op het plein van het winkelcentrum en voor Konijnendijk Mode. Denk hierbij aan nieuwe, mooie, eigentijdse bestrating met meer groen en parkeerplaatsen. Denk ook aan aanpassingen voor een verkeersveilige straat, met aandacht voor fietsers en voetgangers.

De inrichting van de Marijkelaan, Irenelaan, Margrietlaan en Tuinweg (tussen Margrietlaan en Marijkelaan) blijft bijna hetzelfde. Wel bestraten we de rijwegen en voetpaden opnieuw. Hiervoor hergebruiken we zoveel mogelijk bestratingsmateriaal dat vrijkomt uit het project.

De Margrietlaan, Irenelaan en de Tuinweg krijgen een nieuw riool. De Gravin Sabinastraat krijgt een apart hemelwaterriool. Zo kan het riool in de toekomst makkelijk een grote stortbui of langdurige regenval verwerken.

Planning en fasering

Om de hinder voor u te beperken werken we in fasen. Hieronder vindt u een tekening met de fasen en de periodes van uitvoering. We beginnen op het plein van het winkelcentrum en verwachten dat de werkzaamheden in de zomer van 2024 klaar zijn.

Tekeningen

De tekeningen staan op de pagina centrum Zuid-Beijerland. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailnieuwsbrief door te mailen naar sabinastraat@gemeentehw.nl.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Theo Vermeulen van GKB Realisatie via telefoonnummer 0180 – 811933 of de e-mail via theo@gkbgroep.nl.