Terug naar de vorige pagina

’s-Gravendeel: Werkzaamheden nieuwe elektriciteitskabel

Binnenkort starten de werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe elektriciteitskabel. Deze kabel loopt van de nieuwe windturbines van Windpark Oude Mol naar de Mijlweg in ’s-Gravendeel om bij het Stedin-station op het hoogspanningsnet aan te sluiten. De werkzaamheden vinden plaats tussen 2 mei en 7 juni 2024.

Het tracé 

Vanaf het Windmolenpark ligt het tracé in een agrarisch perceel richting de HSL-tunnel. Hierna volgt het tracé voor een groot deel de berm van de HSL-zuid en de Eerste Kruisweg, om vervolgens via een particulier perceel naar de N217 af te buigen. In deze N217 (Nieuwe Bonaventuurseweg) ligt de verbinding in de middenberm en gaat bij de rotonde/Maasdamseweg de bebouwde kom van ’s-Gravendeel in. Vanaf dat punt ligt de verbinding in een geboorde tunnel die eindigt op de hoek van de Maasdamseweg/Mijlweg. Bij deze kruising gaat het tracé via de Mijlweg, om bij het Stedin-station op het hoogspanningsnet aan te sluiten.

Uitleg tracéboring

Deze nieuwe verbinding wordt grotendeels aangelegd in een open ontgraving. Daar waar de fysieke ruimte ontbreekt (zoals andere kabels en leidingen), wordt de verbinding geboord.

Nadat de tunnel vanaf de Mijlweg is geboord, wordt een kunststofbuis in het boorgat getrokken. De delen van deze buis worden eerst gelast en gelegd in de watergang naast de hondenuitlaatroute achter de grondwal naast de provinciale weg N217. De hondenuitlaatroute is tijdens de werkzaamheden minder toegankelijk. Bij de Hendrik Hamerstraat komt een tijdelijke brug om de samengestelde buis over deze weg te geleiden. Als de buis is samengesteld, wordt deze in het boorgat getrokken.

Planning

Deze werkzaamheden vinden plaats tussen 2 mei en 7 juni 2024.

Contact

Heijmans voert de werkzaamheden uit in opdracht van Windpark Oude Mol. Voor vragen kunt u terecht bij de omgevingsmanager van Heijmans Jan Hinfelaar, via telefoonnummer 06-22517553  of via jhinfelaar@heijmans.nl.

Overzichtstekening

Op het kaartje ziet u waar de werkzaamheden plaatsvinden: