Terug naar de vorige pagina

’s-Gravendeel: Vlasbuurt afwaarderen van 50 naar 30 km/uur

Om in de Vlasbuurt in ‘s-Gravendeel de verkeersveiligheid te vergroten, gaat de gemeente vanaf 11 december aan de slag met het afschalen van de maximale snelheid. De kruispunten worden aangepast tot gelijkwaardigheid in voorrang. Daarnaast worden er extra verkeer remmende maatregelen zoals versmallingen toegepast.

Op de invalswegen van de 30-zone ter hoogte van de aansluiting van de Groningenstraat – Alexanderstraat en de Vezelstraat worden drempelplateau’s aangelegd. Deze straten vormen de overgang van 50 km- naar 30 km-gebied. Ook bij de ingang van de Vlasstraat komt een drempelplateau. Al deze ingangen worden voorzien van een poortconstructie, 30 km/ uur verkeersborden en 30 symbolen op de straat.

Planning

Vanaf 11 december (week 50) worden kleine werkzaamheden verricht zonder verkeersafsluitingen en omleidingen. In januari worden de toegangswegen tot de wijk één voor één aangepast.

Meer informatie

Heeft u vragen en of opmerkingen over de aanpassingen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0186 en 088 – 647 3647 of een e-mail sturen naar info@gemeentehw.nl.

Overzichtstekening(en)

Alles wordt uitgevoerd zoals op onderstaande tekeningen is aangegeven: