Terug naar de vorige pagina

Puttershoek: werkzaamheden rotonde Blaaksedijk/Polderweg/Kristalweg

Dit jaar worden de eerste magazijnen van de bedrijvencampus SHIPP 21 op het voormalige suikerfabriekterrein van Cosun Beet Company in Puttershoek in gebruik genomen. Vanaf dat moment moet de eerder aangelegde Kristalweg, de ontsluitingsweg tussen de N217 en de campus, goed bereikbaar zijn voor al het verkeer. Daarom wordt het komend halfjaar de (nu) tijdelijke aansluiting op de Blaaksedijk aangepast naar een definitieve rotonde.

Start werkzaamheden en bereikbaarheid

De aanpassing van de kruising naar een rotonde betreft niet alleen bovengrondse werkzaamheden, maar ook werkzaamheden aan de onderliggende nutsvoorzieningen. Begin april wordt er langs de Blaaksedijk gestart met het aanpassen en verleggen van de kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zijn nodig als voorbereiding op de latere wegwerkzaamheden. De Blaaksedijk en Polderweg zijn tijdens de meeste werkzaamheden gewoon bereikbaar. Wel moeten weggebruikers rekening houden met verkeersmaatregelen zoals tijdelijke wegversmallingen en bouwverkeer. De Blaaksedijk (tussen de Polderweg en Postweg/Groeneweg) wordt in een werkperiode van 14 weken ongeveer 5 werkdagen afgesloten, ook voor het openbaar vervoer.

Aanleg rotonde in fases

Begin april start de aannemer ook met voorbereidende werkzaamheden op de kruising. De rotonde wordt in fases gebouwd. Het is per fase verschillend in hoeverre de Blaaksedijk of Polderweg bereikbaar is of niet. Dit wordt ter plaatse aangegeven met verkeersborden. De afgesloten periode wordt na de zomer/bouwvak verwacht.