Terug naar de vorige pagina

Hoeksche Waard: landmeetwerkzaamheden

Gemeente Hoeksche Waard werkt voortdurend aan het actueel houden van adresgegevens en kaartmateriaal voor het actualiseren van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (hierna: de BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (hierna: de BGT).  Als er bouwwerkzaamheden plaatsvinden in de gemeente moeten deze wijzigingen ingemeten worden. Daarom is het soms nodig dat landmeters op uw perceel komen. 

Wat zijn de BAG en BGT?

In de BAG staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente, maar ook het bouwjaar en de gebruiksoppervlakte wordt hier bijgehouden. De BGT is een digitale kaart waarop waar onder andere percelen, gebouwen, wegen, water en groen te zien zijn. De gemeente gebruikt de BGT als ondergrond voor bestemmingsplannen en voor het beheer van de openbare ruimte. Zowel de BAG als de BGT zijn openbare systemen waar iedereen in kan kijken. U kunt hierin dus de gegevens vinden van uw eigen adres en panden. Uiteindelijk krijg je dan een kaart van de gemeente, vergelijkbaar met die van Google Maps. Maar dan openbaar in plaats van commercieel. U kunt deze kaart zelf bekijken via PDOK – Publieke Dienstverlening Op de Kaart.

Waarom laat de gemeente landmeetwerkzaamheden uitvoeren?

De gemeente is wettelijk verplicht een wijziging vast te leggen in een zogenaamde basisregistratie wanneer u een woning, schuur of bedrijfspand (ver)bouwt. Het gaat in dit geval om de BGT. Het kan zijn dat de landmeter metingen op of vanaf uw perceel moet verrichten om de wettelijke taak van de gemeente goed uit te kunnen voeren.  

Wij vragen uw medewerking

Wij vragen uw medewerking door de landmeter zoveel mogelijk vrije toegang tot uw perceel te verlenen. Hiervoor alvast bedankt. Uiteraard kunnen deze landmeters zich altijd legitimeren. Bent u niet thuis bij een eerste bezoek van de landmeters? Dan komen zij opnieuw langs of laten een kaartje achter om een afspraak met u te maken om de wijzigingen in te meten.  

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons elke werkdag bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 088-647 36 47 of via 14 0186. Wij helpen u graag!