Welke functies en vergoedingen zijn er?

Verkiezingsdag donderdag 6 juni 2024

Op de verkiezingsdag zijn er 3 verschillende functies. Bij deze functies horen verschillende verantwoordelijkheden en daarom ook verschillende vergoedingen. Daarnaast krijgen stembureauleden en -voorzitters ook een maaltijdvergoeding.

Voorzitter stembureau

De voorzitter start tussen 6.15 en 7.00 uur en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op het stembureau. Daarnaast is de voorzitter eindverantwoordelijk voor het invullen van het proces-verbaal. Hij/zij moet hiervoor een extra voorlichting/training op locatie (gemeentehuis Oud-Beijerland) volgen. De voorzitter stuurt de overige stembureauleden/tellers aan.

Stembureaulid

Het stembureaulid start tussen 7.00 en 7.15 uur en zorgt er samen met de voorzitter voor dat:

  • de identiteit van de kiezers wordt gecheckt met een ID-bewijs;
  • zij een stembiljet uitgereikt krijgen;
  • het stembiljet, na het invullen, op de juiste manier in de stembus wordt gedaan.

Tellers

Op aanwijzing van de voorzitter wordt het tellen van de stemmen uitgevoerd. Voor deze taak is het niet nodig om een specifieke training te volgen.

Functies en vergoedingen verkiezingsdag donderdag 6 juni 2024
FunctieDagdeel 1
Begin – 17.00 uur
Dagdeel 2
16.00 uur – einde tellen
Extra vergoeding
(training en voorlichting)
Hele dag  Avond
21.00 uur – einde tellen
Voorzitter€ 125,-€ 125,-€ 60,-€ 250,-
Lid€ 100,-€ 100,-€ 200,-
Teller€ 40,-
Maaltijdvergoeding verkiezingsdag donderdag 6 juni 2024
Dagdeel 1
Begin – 17.00 uur
Dagdeel 2
16.00 uur – einde tellen
Hele dagAvond
21.00 uur – einde tellen
€ 12,50€ 12,50€ 25,-Geen vergoeding

Centrale stemopneming (CSO) vrijdag 7 juni 2024

Het is belangrijk dat u zowel bij binnenkomst als aan het einde van het telproces uw handtekening plaatst op de presentielijst. Dit is verplicht voor de uitbetaling van de vergoeding.

Telleider

De telleider is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken aan de teltafel. Hiervoor moet de telleider een extra voorlichting/training op locatie volgen. De telleider geeft aansturing aan de tellers maar telt zelf niet mee.

Teller

Samen met de telleider zorgen de tellers ervoor dat de telling zo goed en nauwkeurig mogelijk gedaan wordt.

Let op: Meldt u zich aan voor de CSO, dan delen wij u in op een beschikbare functie. U kunt hiervoor geen voorkeur opgeven.

Functies en vergoedingen CSO 7 juni 2024
FunctieVergoeding per uurExtra vergoeding (training)
Telleider€ 11,50€ 30,-
Teller€ 11,50