Terug naar de vorige pagina

L.V.M. (Léon) Niemantsverdriet

Gemeenteraadslid - VVD

Ik ben Leon Niemansverdriet, geboren en getogen in Maasdam. Na een uitstap naar Puttershoek van 10 jaar woon ik sinds 2006 weer in Maasdam als vader van 2 kinderen, Sophie en Lars, die inmiddels allebei op zichzelf wonen. Sinds 2014 ben ik raadslid voor de VVD. Gestart als fractievoorzitter in gemeente Binnenmaas, nu ben ik sinds 2019 raadslid in gemeente Hoeksche Waard.  

Als oudste zoon van een vader die werkzaam was in de agrarische sector lag het voor mijn vader voor de hand dat ik zijn landbouwbedrijf over zou nemen. Het is anders gelopen. Inmiddels werk ik vanaf 2005 binnen Europe Containers Terminals in Rotterdam. Sinds 2011 als Manager arbeidsvoorwaarden. 

Komende periode wil ik namens de VVD meer aandacht vragen en resultaten bereiken voor inwoners die werken buiten de Hoeksche Waard en niet dagelijks met de snelfiets of het openbaar vervoer naar het werk kunnen en willen gaan. Het woon-werkverkeer waar vele inwoners dagelijks mee worden geconfronteerd is wat mij betreft een onderbelicht punt binnen de gemeenteraad en binnen de provincie Zuid-Holland. De N wegen naar Rotterdam en Dordrecht zijn gebaseerd op de situatie van wonen en werken in en buiten de Hoeksche Waard van meer dan 50 jaar geleden. Mede hierdoor worden ook dijken belast met een hoeveelheid verkeer wat niet is gewenst.   

Verder kijk ik er naar uit om me binnen de gemeenteraad in te zetten voor een Hoeksche Waard waarop je trots bent om te wonen, waarin het goede blijft behouden en waar ruimte is voor verandering. 

Wat mij betreft zijn de volgende onderwerpen daarbij leidend: goed, veilig en plezierig wonen met goede voorzieningen; toename van werkgelegenheid binnen de Hoeksche Waard; een betere bereikbaarheid van de Hoeksche Waard. 

Het spreekt voor zich dat gezamenlijk met inwoners, ondernemersvertegenwoordiging, collega raadsleden en wethouders en andere overheden meer te bereiken is dan als individueel raadslid. Ik heb er zin in om daarmee gezamenlijk aan de slag te gaan.

Secretaris Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van Vervoer- en Havenbedrijven

  • Betaald

ECT manager Employee Benefits

  • Betaald

Thema sociale leefomgeving

  • Werk en inkomen
  • Sport en recreatie
  • Welzijn en volksgezondheid
  • Jeugdhulp
  • Maatschappelijke ondersteuning (inclusief ouderenzorg)