Spring naar content
Terug naar de vorige pagina

Harry (H.) van Waveren

Wethouder - Lokalen HW

Verantwoordelijkheden

 • 3e locoburgemeester
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Verkeer en vervoer (inclusief wegen)
 • Openbaar vervoer
 • Parkeerbeleid
 • Beheer en onderhoud openbaar gebied
 • Dierenwelzijn
 • Harmonisatie, belastingen en subsidies
 • Cultuur en erfgoed
 • Monumenten en archeologie
 • ICT (intern)
 • Dienstverlening interne organisatie/backoffice
 • Accommodaties en maatschappelijke activiteiten (co√∂rdinerend portefeuillehouder)

Nevenactiviteiten

 • Lid DB en AB bij GR Wegschap Tunnel Dordtse Kil
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Plv. lid AB bij GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Plv. lid AB bij GR SVHW
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Plv. lid AB bij GR Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Plv. lid AB bij Stichting Inkoopbureau West-Brabant
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Plv. lid bestuur bij Bres Accommodaties bv
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Plv. lid AvA bij Bank Nederlandse Gemeenten
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Plv. lid AvA bij Stedin holding
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Plv. lid AvA bij Evides BV Gemeenschappelijk bezit
  • onbezoldigd
  • ambtshalve
 • Voorzitter Raad van Toezicht bij Stichting Het Zeeuwse Landschap
  • onbezoldigd
 • Voorzitter bestuur bij Terra Maris (museum voor natuur en landschap)
  • onbezoldigd
 • Voorzitter bij Kerkenraad Protestantse gemeente Goes
  • onbezoldigd

Dorpswethouder

 • Heinenoord (inclusief Goidschalxoord en Blaaksedijk)
 • Klaaswaal (inclusief Bommelskous, De Hutten en Oudesluis)
 • Numansdorp (inclusief Schuring en Middelsluis)