Lokaal Sportakkoord

Sportplezier voor iedereen!

Iedereen moet plezier kunnen hebben in sport, ongeacht leeftijd, inkomen of een eventuele lichamelijke/geestelijke beperking. Dat is het hoofddoel van het Lokaal Sportakkoord Hoeksche Waard. Op 1 november 2019 hebben wethouder Paul Boogaard, Peter Nootenboom (Sportraad HW), Gertjan de Vogel (Regiekr8) en Vera Hersbach (Welzijn HW) hun handtekening hieronder gezet.

Wethouder Paul Boogaard (sport) is trots op dit mooie akkoord. “Met dit akkoord zorgen we ervoor dat iedereen in de Hoeksche Waard kan sporten en dit met plezier kan doen”, aldus de wethouder. “Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Of je dit nu alleen wilt doen of in verenigingsverband, als recreant of topsporter, met of zonder beperking. Uit een uurtje sport in de week kun je zoveel plezier halen. Daar heeft iedereen baat bij. Ik ben dan ook erg blij dat dit akkoord tot stand is gekomen met een hele brede groep. Op die manier is sport van en voor iedere Hoeksche Waarder.”

In het Lokaal Sportakkoord staan de ambities die de partners met de lokale samenleving op het gebied van sport en beweging willen bereiken en op welke manier. Na het vaststellen van het lokale sportakkoord stelt het Rijk financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering. Deze middelen hebben betrekking op het jaar 2020 en 2021.

In het akkoord staan diverse activiteiten beschreven om onder andere mensen met een beperking te laten sporten. Zo gaan we verenigingen ondersteunen in het opzetten van activiteiten voor deze doelgroep. Betrokken partijen gaan zich de komende jaren ook inzetten om ouderen meer te laten bewegen. Geïnteresseerde verenigingen kunnen ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en om bestaande activiteiten zoals walking football uit te kunnen breiden. Verenigingen moeten ook toekomstbestendig en vitaal zijn. Door het aanbieden van ondersteuning en het aangaan van samenwerkingen houden we het ruime verenigingsaanbod op pijl. Het Sportakkoord kunt u downloaden onder documenten.

Het Lokaal Sportakkoord Hoeksche Waard is een uitwerking van het Nationale Sportakkoord. Deze werd in de zomer van 2018 door sportminister Bruno Bruins gesloten met de sportwereld, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners. Hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.