Dementie

Dementie is een ziekte die vaak geassocieerd wordt met verwardheid en geheugenverlies, maar in feite is het een verzamelnaam voor een reeks van symptomen die de werking van de hersenen aantasten. Er zijn wel vijftig verschillende ziektes die dementie tot gevolg kunnen hebben, waardoor het in sommige gevallen lastig kan zijn om vast te stellen dat iemands problemen door dementie worden veroorzaakt.

Dementie komt steeds vaker voor in Nederland, De verwachting is dat in 2040 ruim een half miljoen mensen deze ziekte zal hebben. Door de steeds ouder wordende bevolking neemt ook de kans op dementie toe: maar liefst één op de vijf mensen zal een vorm van dementie krijgen. Hierbij geldt dat hoe ouder iemand is, hoe groter de kans is om een vorm van dementie te krijgen.

Dementie wordt volksziekte nummer 1. De ziekte treft één op de vijf mensen in Nederland, dus we krijgen er allemaal mee te maken. In de familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk.

Op weg naar een dementievriendelijke Hoeksche Waard

Mede door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie in de Hoeksche Waard de komende jaren met 93% toenemen. Gemeente Hoeksche Waard zet zich daarom, samen met diverse partners, in om een dementievriendelijke regio te worden.

Intentieverklaring

Eind 2016 ondertekenden de voormalige 5 Hoeksche Waardse gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen een intentieverklaring tijdens de startbijeenkomst ‘Op weg naar een dementievriendelijk Hoeksche Waard’. Het doel van de ondertekening was om er samen voor te zorgen dat de Hoeksche Waard dementievriendelijk wordt en dementie in 2020 geen taboe meer is. Inwoners van de Hoeksche Waard die hier actief aan mee willen werken, zijn van harte welkom. Aanmelden kan op de website van samen dementievriendelijk.

Landelijk maar ook in de Hoeksche Waard zijn er diverse organisaties die u kunnen helpen als u, uw partner, uw ouder of iemand in uw naaste omgeving dementie ontwikkeld. We hebben deze instellingen voor u op rijtje gezet.

Alzheimer Nederland

Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende ziekte die veel vragen oproept. Wat is dementie? En wat is de ziekte van Alzheimer? Is dementie te voorkomen? En hoe wordt dementie behandeld? Op de websites van Alzheimer Nederland of Dementie.nl vindt u uitgebreide informatie.

Odensehuis Hoeksche Waard

Het Odensehuis in Oud-Beijerland organiseert een inloop voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. Meer informatie en de contactgegevens vindt u op onze webpagina Odensehuis Hoeksche Waard

Samen dementievriendelijk

Praktische tips om goed om te gaan met familieleden, vrienden en klanten met dementie vindt u op de website Samen dementievriendelijk.

In de Hoeksche Waard werkt een aantal casemanagers Dementie. Een casemanager geeft  advies, voorlichting en algemene informatie. Daarnaast helpt een casemanager bij:

  • het vinden van passende zorg;
  • het regelen van zorg;
  • het bieden van emotionele begeleiding.

Een casemanager is een vast en vertrouwd gezicht. Welke ondersteuning de casemanager geeft, is afhankelijk van de hulpvraag. Een casemanager komt op vaste momenten langs en is daarnaast telefonisch en op aanvraag beschikbaar. 

De casemanagers zijn per mail te bereiken: info@ketenzorgdementie-hw.nl.